Słownik Konstanta Szyrwida na tle leksykografii polskiej i europejskiej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Słownik Konstanta Szyrwida na tle leksykografii polskiej i europejskiej
Alternative Title:
  • Konstantyn Szyrwid’s dictionary against the background of Polish and European lexicography
  • Konstantino Sirvydo žodynas lenkų ir Europos leksikografijos kontekste
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Konstantinas Sirvydas; Leksikografiniai šaltiniai; Prūsų Lietuvos leksikografijos šaltiniai; Rytprūsių žodynai; Sirvydo žodynas; Old writings; Konstantinas Sirvydas; Eastern Prussia's dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources.
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Lenkų kalba / Polish language; Rytprūsių žodynai; Senieji raštai; Sirvydo žodynas.
EN
Eastern Prussia's dictionaries; Lexicographic sources of Prussian Lithuania; Lexikographic sources; Old writings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis pradedamas diskusija apie tai, kaip Konstantino Sirvydo (1580-1631) trikalbis žodynas „Dictionarium trium linguarum in usuni studiosae iuventutis“ buvo vertinamas Lenkijos metaleksikografinės literatūros kontekste. Aprašomi pagrindiniai knygos, kaip dvikalbio žodyno, bruožai. Atrodo, labiausiai jis pasitarnavo mokymo tikslams; juo daugiau naudojosi lotynų kalbos vartotojai, mažiau lietuvių kalbos vartotojai. Straipsnyje tyrinėjamas K. Sirvydo žodyno vaidmuo lenkų leksikografijoje, atsižvelgiant į kitus Lenkijoje ir Lietuvoje išleistus vienkalbius ir dvikalbius žodynus. Lyginama situacija tuometėje Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje bei Nyderlanduose, daugiausia dėmesio skiriant kultūros ir socialiniams veiksniams. Iš diskusijos aiškėja, kad K. Sirvydo žodynas priklauso ankstyviausioms dvikalbiams žodynams, jame lenkų kalba priešpriešinama ne lotynų ir graikų, bet kitai kalbai. Manytina, kad tai rodo, jog lietuvių kalba turėjo ypatingų kultūrinę, politinę ir strateginę vertę. Leksikografijos pasiekimų Lenkijoje ir Lietuvoje lyginimas su kitomis Europos šalimis leidžia daryti išvadų, kad Europoje žodynai žymėjo kalbos ir jos vartotojų konkrečioje kultūroje statusų. [Iš leidinio]

ENThe paper first discusses the reception of the trilingual dictionary "Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis" by Konstantinas Sirvydas (in Polish: Konstantyn Szyrvvid; 1580-1631) in meta-lex- icographic literature in Poland. Then the paper goes on to describe the book as a translation dictionary and its features; the dictionary seems to have served as a pedagogical tool: as an ‘active’ dictionary for users of Latin and as a ‘passive’ dictionary for users of Lithuanian. The paper investigates the role of K. Szyrwid's dictionary in Polish lexicography and against the background of other bilingual and monolingual dictionaries in Poland and Lithuania, comparing the situation in Poland at that time to that in the United Kingdom and the Netherlands, mostly taking into account cultural and social factors. It follows from the discussion that K. Szyrwid’s dictionary belongs to the earliest bilingual dictionaries, contrasting Polish with languages other than Latin or Greek, which signifies that Lithuanian was treated as a language of special cultural, political and strategic status. A comparison of the situation in lexicography in Poland and Lithuania with that in other European countries leads to a conclusion that in Europe dictionaries were clear indicators of the status of a language and its users in a given culture. [From the publication]

Related Publications:
O sakramencie Eucharystii w "Punktach kazań" Konstantego Szyrwida na tle mów Piotra Skargi / Anna Paluszak-Bronka. Slavistica Vilnensis. 2018, 63, p. 215-229.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58584
Updated:
2022-01-22 16:20:05
Metrics:
Views: 18
Export: