Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai ir senieji lietuviški įrašai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai ir senieji lietuviški įrašai: recenzija
Alternative Title:
Vilnius University Library’s paleotypes and old Lithuanian inscriptions
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 21, p. 363-372
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto bibliotekoje saugoma didžiausia 1409 pavadinimų paleotipų kolekcija Lietuvoje. Ji svarbi ne tik knygos, bet ir kultūros istorikams. Ypač dėl reikšmingų XVI a. LDK intelektinio elito atstovų (Venclovo Čirkos, Juozapo Jasinskio ir kt.) bibliotekų likučių. Aktualus tebėra senųjų lietuviškų įrašų klausimas. Iki šiol manyta, kad universiteto bibliotekoje saugomi du iš trijų Lietuvoje esančių paleotipų su lietuviškomis marginalijomis. Tai – 1503 m. Tractatus sacerdotalis ir 1530 m. Homilijos (trečiasis paleotipas, 1501 m. mišiolas, šiuo metu yra Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje). Patikrinus paaiškėjo, kad iki šiol lietuviška laikyta marginalija Homilijose iš tikrųjų yra lotyniška. Knyga priklausė Vilniaus kanauninkui Pauliui iš Sierpco, kuris ją dovanojo Vilniaus bernardinams (pranciškonams observantams). Nepatenkinamai atlikta paleografinė marginalijų ir proveniencijų analizė konstatuojama ir 1501 m. mišiolo atveju. Ankstesni tyrėjai knygos savininku klaidingai laikė Aleksandrą Svyriškį. Abiem nurodytais atvejais derėtų kaltinti klaidingas išankstines tyrėjų schemas, pernelyg sureikšminančias pranciškonų, kaip lietuviškų marginalijų autorių, vaidmenį jėzuitų ir protestantų sąskaita ir tuo būdu iškreipiančias bendrą kultūrinės situacijos vaizdą. Dar daugiau, pranciškonai observantai neleistinai suplakami su pranciškonais konventualais. Straipsnyje raginama imtis naujų nuodugnių ir nešališkų tyrimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto biblioteka; Bibliotekos; Paleotipai; Raštija, lietuvių; Įrašai; Senieji tekstai; Libraries; Paleotipes; Writings; Inscriptions.

ENVilnius University Library holds the largest collection (1409 titles) of paleotypes in Lithuania. Especially valuable are the remnants of libraries of members of the intellectual élite of XVI c. Grand Duchy of Lithuania. The question of old Lithuanian inscriptions is still very topical. Up to now it has been thought that Vilnius University Library holds two of the three extant paleotypes with Lithuanian marginalia. These are Tractatus sacerdotalis of 1503 and Homilijos of 1530. A third paleotype, a missal from 1501, is held in the Lithuanian National Library. Checking has revealed that the marginalia in Homilijos, believed until now to be Lithuanian, is in fact Latin. The book belonged to a monk in Vilnius, Paul of Sierpco, who presented it to the Bernardine (Franciscan Observant) monks in Vilnius. Checking has also confirmed that previous palaeographic analysis of the marginalia and origin of the missal of 1501 erroneously led to the belief that its owner was Aleksandras Svyriškis. In both cases the blame for the error can be laid on faulty presuppositions by researchers who overestimated the role of the Franciscans as authors of Lithuanian marginalia, at the expense of Jesuits and Protestants, thereby distorting the general view of the cultural situation at the time. Furthermore, they unacceptably made no distinction between the Franciscan Observants and the Franciscan Conventuals. The article urges that new thorough and unbiased investigations be undertaken. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8060
Updated:
2020-10-12 10:23:37
Metrics:
Views: 46    Downloads: 10
Export: