Knygotyrininkas Nojus Feigelmanas (1918–2002)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygotyrininkas Nojus Feigelmanas (1918–2002)
Alternative Title:
Book scientist Nojus Feigelmanas (1918–2002)
In the Journal:
Knygotyra. 2018, t. 71, p. 236-274
Keywords:
LT
Nojus Feigelmanas; Knygotyra; Senoji lietuviškoji knyga; Inkunabulai; Paleotipai; Vilniaus universitetas; Vilniaus universiteto biblioteka; Katalogai; Lietuvos žydai.
EN
Nojus Feigelmanas; Book science; Old Lithuanian book; Incunabula; Paleotypes; Vilnius University; Vilniaus University Library; Catalogues; Lithuanian Jews.
Summary / Abstract:

LTNojus Feigelmanas – bibliografas, bibliotekininkas, daug nuveikęs Lietuvos kultūros istorijai. Tikslinga ir nuosekli su knyga susijusi viso gyvenimo veikla pelnė jam knygotyrininko statusą. Jis gimė Panevėžyje 1918 m. vasario 8 d., 1931–1936 m. mokėsi privačioje Panevėžio žydų gimnazijoje, 1936–1940 m. studijavo geodeziją Vytauto Didžiojo universitete, bet jo baigti nespėjo: prasidėjus Antrajam pasauliniam karui buvo pašauktas į kariuomenę. 1959 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1950–1990 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje: pradėjęs bibliografu, daugiau kaip tris dešimtmečius vadovavo Retų spaudinių skyriui. Mirė 2002 m. rugsėjo 7 d. Aškelono mieste Izraelyje, į kurį persikėlė 1990 m. Lietuvos knygotyros raidai itin reikšmingi N. Feigelmano sudaryti spausdintiniai katalogai: „Senoji lietuviška knyga Vilniaus universitete“ (1959), „Lietuvos inkunabulai“ (1975), „Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai“ (2003, paskelbta po mirties, parengta bendraautorių). Jis taip pat yra publikavęs tris dešimtis mokslinių straipsnių, rengęs mokslines parodas, kultūrines laidas televizijoje.Straipsnyje, remiantis naujais archyviniais šaltiniais, atskleidžiamas N. Feigelmano kelias knygotyros link, jo veiklos svarba Lietuvos knygotyros raidai, išskiriami esminiai asmenybės formavimuisi įtakos turėję veiksniai, bibliotekininko profesijos pasirinkimas, atvedęs į knygotyrą, tiriami N. Feigelmano sudaryti katalogai, jo parašyti straipsniai. Daroma išvada, kad nuo pradinėje mokykloje skaitytos Toros, gimnazijoje vykusių knygų parodų ir mugių, mokslinės Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos ir karinių bibliotekėlių iki pat darbo mokslinėje Vilniaus universiteto bibliotekoje ir net emigravus į Izraelį – visą ilgą gyvenimo kelią N. Feigelmaną lydėjo knyga. [Iš leidinio]

ENNojus Feigelmanas is a bibliographer and a librarian known for his significant contribution to the history of Lithuanian culture. Consistent and targeted book-related activities pursued by Feigelmanas throughout his life-span have earned him the status of a bookscientist. He was born in Panevėžys on 8 February, 1918. During the period of 1931-1936 he studied in the private Panevėžys Jewish Gymnasium. In 1936-1940 he studied geodesy at Vytautas Magnus University, but failed to complete his studies as he was called up to the army when World War II was launched. In 1959, N. Feigelmanas graduated the Faculty of History and Philology at Vilnius University. In 1950-1990, he worked at the Vilnius University Library: having started career as a bibliographer, he became Head of the Rare Print Department and retained this position for more than three decades. Later in life, in 1990, he moved to Israel and died there on 7 September, 2002, in the city of Ashkelon. The printed catalogues compiled by N. Feigelman are as follows: “The Old Lithuanian Book at Vilnius University” (1959), “The Incunabula of Lithuania” (1975), “The paleotypes of Vilnius University Library” (2003, posthumously, co-authored). He has also published three dozen scientific articles, organized scientific exhibitions, cultural programs on television, etc.The article aims at disclosing N. Feigelmanas’s path toward book science and his contribution to the development of Lithuanian book science. It also identifies the key factors that have shaped his personality, the choice of the librarian’s profession which ignited his interest in book study, and analyses the directories compiled by N. Feigelmanas and the scientific articles. The conclusion has been drawn that during his long life, from the very young days, when he first read Torah at school, visited book fairs and exhibitions as a gymnasium student, throughout his career at the scientific Vytautas Magnus University Library and small military libraries, to the end of his life, even after he emigrated to Israel – the book remained his lifelong companion. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79461
Updated:
2019-10-11 09:08:05
Metrics:
Views: 21
Export: