"Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" per penkiasdešimt metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Dabartinės lietuvių kalbos žodynas" per penkiasdešimt metų
Alternative Title:
"The Dictionary of Contemporary Lithuanian" in Fifty Years
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2004, 77, p. 76-83
Summary / Abstract:

LTApžvelgiamas vieno iš pamatinių dabartinės bendrinės lietuvių kalbos leksikos norminamųjų veikalų – „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ – apimties, turinio ir vaidmens kitimas nuo pirmo (1954) iki naujausio – penkto (2003) leidimo. Žodyno apimtis palaipsniui bemaž padvigubinta (nuo 45 tūkstančių žodžių pirmame leidime – iki 80 tūkstančių penktame). Beveik visi žodyno leidimai buvo ne tik pildomi, bet ir redaguojami, net perredaguojami – dalis žodyno straipsnių ar žodžių reikšmių išbraukiama, patikslinamos dalies kitų žodžių reikšmės, atnaujinami vartosenos pavyzdžiai, pakoreguojami atskiri teikiniai. Tai lėmė šalies gyvenimo pokyčiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Leidimai; Papildymas; Tikslinimas; Norminimas.

ENThe change in the extent, content and role of one of the basic normative publications of the lexis of contemporary standard Lithuanian – The Dictionary of Contemporary Lithuanian – from the first edition (1954) to the latest one (2003) is discussed. The extent of the dictionary has gradually doubled (from 45.000 entries in the first edition to 80.000 in the fifth one). Almost all the editions of the dictionary were not only supplemented but also edited, even re-edited, i.e. part of the words or word meanings were removed, other meanings were specified, examples of usage were updated and individual entries were modified. This was caused by the changes in the life of the state.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11115
Updated:
2018-12-17 11:21:32
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: