Mokymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo/mokymosi aplinkos tobulinimo metodologiniai pagrindai
Alternative Title:
Methodological basis of the perfection of teaching/learning environment
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2003, Nr. 4 (25), p. 115-121
Summary / Abstract:

LTMokymo/mokymosi aplinka yra mokyklos vidaus sąlygų, nuostatų, požiūrių, santykių ir veiklos būdų bei priemonių visuma, lemianti ugdymo procesą ir jo rezultatus. Mokyklos vidaus aplinka tiesiogiai sąveikauja su natūraliąja ir išorine aplinkomis. Straipsnyje pateikiama mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos bei mokinį veikiančių aplinkos veiksnių modeliai, taip pat minėtų aplinkų pažinimo, vertinimo ir tobulinimo metodologiniai pagrindai, siejant juos tiek su pokyčiais švietimo sistemoje, tiek su evoliuciniais procesais bendrojo lavinimo mokykloje. Parodyta, kad sisteminė mokymo/mokymosi aplinkos analizė edukologijos moksle yra svarbus metodologinis principas. [Iš leidinio]

ENTeaching-learning environment is a total complex of conditions, views, attitudes, opinions, relationship and ways and means of different activities inside school, which decides the process and results of training. The environment inside school interacts directly with both natural environment and the external one. In the article the author presents models of external and internal environment, models of the factors of both kinds of environment affecting the pupil. Besides, the methodological basis of cognition, evaluation and perfection of both kinds of environment mentioned, linking them with changes in educational system as well as with the evolutionary processes in the secondary school, is introduced. The author emphasizes that in the science of educology the systematic analysis of teaching-learning environment is a very important methodological principal. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Studentų kompetencijos valdyti išorinius mokymosi veiksnius dėmenų dermės aspektai / Virginija Jūratė Pukevičiūtė, Miglė Antanėlienė. Verbum. 2010, t. 1, p. 114-122.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42914
Updated:
2018-12-17 11:17:30
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: