Būsimųjų pedagogų tautiškumo ugdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų pedagogų tautiškumo ugdymas: disertacija
Alternative Title:
Nationality Development among Future Pedagogues
Publication Data:
Klaipėda, 1999.
Pages:
155 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Klaipėdos universitetas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTSparti tarptautinė politinių, ekonominių, kultūrinių ryšių plėtra vis labiau užgožia žmonių tautinės individualybės raišką, skatina tautinio savitumo niveliaciją. Laikas diktuoja būtinybę išsaugoti tautų savitumą ir kartu atverti jų sąmonę besikeičiančios civilizacijos iššūkiams. Tai aktualu ir Lietuvai, kurios visuomenė teigiamai gali įtakoti švietimas. Pagrindinės Lietuvos kaip ir Europos švietimo kryptys yra panašios: ugdyti žmogų, kuris, išsaugodamas tautinį identitetą, būtų kompetentingas pasaulyje. Tačiau šie principai gali būti realizuojami tik parengus pedagogus, gebančius įgyvendinti švietimo reformą ir vystyti tautiškumo ugdymą. Šio darbo problema- tautiškumo paskirtis ir vieta rengiant būsimuosius pedagogus. Tyrimo objektas- studentų tautiškumo ugdymas aukštesniojoje pedagogikos mokykloje. Tyrimo tikslas- pagrįst aukštesniosios pedagogikos mokyklos studentų tautiškumo ugdymo galimybes, įdiegiant tautiškumo modelį. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų, statistinės ir lyginamosios analizės būdais, apklausomis, stebėjimu. Tyrimo pabaigoje parengtas būsimųjų pedagogų tautiškumo ugdymo modelis. [Iš leidinio]

ENFast international development of political, economic and cultural relations increasingly dominates over the expression of national individuality and stimulates loss of national uniqueness. Time dictates the need to retain the national uniqueness and open national minds to the challenges of the changing civilization. This is also relevant to Lithuania, where the society may be positively influenced through education. The key Lithuanian education areas are similar to the European ones: educate a globally competent and national identity retaining personality. However these principles may be implemented only upon educating pedagogues able to implement the education reform and develop the nationality education. The problem of the work is the nationality purpose and role in future pedagogue education. The research subject is educating student nationality in a pedagogical college. The research goal is to substantiate student nationality education potential in a pedagogical college through a nationality model. The research methods: scientific literature, document, statistical and comparative analysis, interviews, monitoring. The research has resulted in the development of a national education model for future pedagogues.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11451
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 17
Export: