Šereitlaukio (Šereiklaukio) dvaro raidos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šereitlaukio (Šereiklaukio) dvaro raidos bruožai
Alternative Title:
Features of the development of the Šereitlaukis (Šereiklaukis) estate
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2004, 11, p. 170-183
Keywords:
LT
Dvarai / Manors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, panaudojant gausią (sovietmečiu neprieinamą) istorinę ir kartografinę medžiagą, apžvelgiama Šereitlaukio (Šereiklaukio) dvaro istorinė raida. Ankstyvuoju raidos laikotarpiu skalvių genties žemėse prie Nemuno ir Jūros upių santakos įsikūrusi gyvenvietė turėjo palankias sąlygas žemdirbystei ir gyvulininkystei plėtoti, kontroliuoti laivybą upėmis, prekybos kelius paupiais. Susikūrus pasaulietinei Prūsijos kunigaikštystei XVI–XIX a. pradžioje Šereitlaukis tapo vienu iš trijų Prūsijos kunigaikščio domenų. XVIII a. vykdant ūkines bei administracines reformas Šereitlaukio domenas perleistas generaliniam nuomininkui. XIX a. pradžioje domenas buvo privatizuotas ir palaipsniui susiklostė gan retas šiam kraštui ir Rytprūsių šiaurrytinėje dalyje stambiausias vieno savininko žemės masyvas. Ūkinės veiklos lyderiu krašte dvaras liko ir vėliau, išlaikydamas ir plėsdamas savo didžiąją sodybą, nuolat modernizuodamas verslus ir t. t. Ilgaamžis ūkinis kompleksas buvo sunaikintas tik II pasaulinio karo pabaigoje ir sovietinės okupacijos metais. Išlikusių pastatų ir parko būklė dar labiau pablogėjo po 1990 m., nors buvusio Šereitlaukio dvaro kompleksas turėtų būti saugomas kaip istorinė bei kultūrinė vertybė, atspindinti svarbius krašto istorijos ypatumus.Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Šereitlaukio dvaras; Paveldosauga; Lokalinė istorija.

ENOn the basis of abundant historical and cartographic material (that was inaccessible in the soviet times), the article reviews the historic development of the Šereitlaukis (Šereiklaukis) estate. During the earlier period of development the settlements established in the land of the Scalvian tribe near the confluence of the Nemunas and Jūra Rivers had favourable conditions for developing agriculture and cattle breeding, controlling navigation by rivers, and trading routes along riversides. After the secular Duchy of Prussia formed in the 16th - at the beginning of the 19th century, Šereitlaukis became one of three domains of the Duke of Prussia. In the 18th century, when economic and administrative reforms were carried out the Šereitlaukis domain was given over to the general leaseholder. At the beginning of the 19th century the domain was privatised and gradually a land massive of one landowner that was quite rare in that land and that was the largest in the northern-eastern part of Eastern Prussia formed. The estate further remained leader in the economic activity retaining and developing its largest farmstead, constantly modernising trades, etc. The economic complex, which flourished for a long time, was destroyed only at the end of the Second World War and in the years of the soviet occupation. The condition of the building, which have survived and that of the park deteriorated even more after 1990 though the complex of the former Šereitlaukis estate should be preserved as a historical and cultural value reflecting significant peculiarities of the country’s history.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7960
Updated:
2018-12-17 11:20:51
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: