Pagėgių apylinkių dvarai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagėgių apylinkių dvarai
Alternative Title:
Country manors of Pagėgiai environs
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2009, t. 55, p. 119-131. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai
Keywords:
LT
Lietuvos dvarai; dvaro sodyba; Mažoji Lietuva; Rytprūsiai; Pagėgių apylinkės.
EN
Lithuanian manors; manor-farmstead; Lithuania Minor; East Prussia; Pagėgiai environs.
Summary / Abstract:

LTBuvusių Rytprūsių šiauriniame pasienyje išsidėsčiusios Pagėgių apylinkės priklauso Mažosios Lietuvos etnokultūriniam regionui. Specifinė istorinė raida ir gamtinė aplinka (dideli Nemuno potvynių užliejamų pievų plotai) lėmė vietos dvarų sodybų savitumą. Straipsnyje aptariama Pagėgių apylinkių dvarų, jų sodybų sandaros bei architektūros raida, susijusi su aplinkos specifika. Nuo XVIII a. privatizuojant valstybinius dvarus, Pagėgių apylinkėse gausėjo privačių dvarų. Jų daugėjo ir po baudžiavos panaikinimo 1807 m. Dauguma dvarų veikė kaip gamybinės-ūkinės institucijos, kur rūpintasi efektyviu ūkininkavimu. Skirtingai nuo Didžiosios Lietuvos, čia mažiau būta praskolintų ir nugyventų dvarų, dažniau keitėsi savininkai, dvarai nelikdavo prieglobsčiu kokiai nusigyvenusiai giminei. Mažesnių dvarų savininkais ar administratoriais neretai tapdavo lietuviškos kilmės asmenys. Nuo įvairių gamtinių nelaimių ar kitaip praeityje nukentėję Pagėgių apylinkių dvarai bei jų sodybos iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos būdavo atkuriami. Jie pradėti masiškai likviduoti 1944 m. rudenį, kraštą okupavus sovietinėms pajėgoms. Buvo sunaikinta ar išgrobstyta didžioji dalis dvarų sodybose likusio turto. Kai kurios išlikusios dvarų sodybos ar jų pastatai sovietmečiu buvo naudoti ūkių ar kitoms reikmėms. 1990 m. prasidėjęs politinis, ekonominis ir sociokultūrinis virsmas paspartino senųjų dvarų liekanų nykimą.

ENFrom the end of the 13th century Pagėgiai and its environs were ruled by the Teutonic Order. F r om 1525 it was part of the Prussian State belonging to the ethnic-cultural region of Lithuania Minor. The estates located in those lands existed in a different legal, economical and social environment than those of the neighbouring Samogitia in the west of mainland Lithuania. The manor houses and service buildings were situated in the flooded meadows of the valley of the River Nemunas that occupied around 25 km of the area. The luxurious grassland dominating these areas determined the specific activity on these estates, i.e. they were involved in hay harvesting and cattle-breeding rather than traditional agriculture. The original large manor-farmsteads were established by the River Nemunas (in the past it was the most important water route from mainland Lithuania to Prussia and Western Europe) and near the land roads. T h e specific historical evolution (establishment of the ruler's [i.e. state] courts [mansions], their rent in the 18th century and their subsequent privatization) determined the exceptional characteristics of the activity on the estates of Pagėgiai environs. They operated more as productive-economic units, which was not typical of mainland Lithuania. In very rare cases, they were perceived as dynastic centres of one or another family of the nobility.Mostly both the buildings and the grounds of these manors were modest probably under the influence of the Protestant (Lutheran) religion and world outlook. The manor houses in Pagėgiai environs did not function as entertainment centres in contrast to mainland Lithuania. The buildings were constructed of wood, clay and field stones. In the 19th century masonry become popular: stables, cattle-sheds and production buildings were made of durable red bricks. However, the ancient buildings did not survive due to the fragmented reconstructions. In the aftermath of the Soviet occupation of October 1944 the majority of the manor houses and service buildings in Pagėgiai environs were completely destroyed. Extant are only several manor houses, others have survived only in remains. [From the publication]

ISBN:
9789955854524
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Šereitlaukio (Šereiklaukio) dvaro raidos bruožai / Martynas Purvinas. Kultūros paminklai. 2004, 11, p. 170-183.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21145
Updated:
2018-12-20 23:20:20
Metrics:
Views: 58    Downloads: 4
Export: