Klaipėdos krašto dvarų ir jų sodybų raidos bruožai (XIII a.–1944 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto dvarų ir jų sodybų raidos bruožai (XIII a.–1944 m.)
Alternative Title:
Development Features of Manors and their Homesteads in Klaipeda Land (13th c. – 1944)
In the Book:
Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai / sudarė Libertas Klimka. Vilnius: Etninės kultūros globos taryba, 2010. 1 failas
Keywords:
LT
13 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Dvarų kultūra / Manor culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – Klaipėdos krašto dvarai ir sodybos, jų istorinė raida XIII a.–1944 m. Tai nagrinėjama remiantis daugiamečių lauko tyrimų metu autoriaus surinkta medžiaga, Lietuvos ir Vokietijos archyvuose aptiktais dokumentais, autoriaus parengtais apie 150 krašto dvarų bei jų sodybų istoriniais aprašymais. Tikslas – atskleisti krašto dvarų bei jų istorinės raidos ypatybes, jų skirtingumus nuo Didžiosios Lietuvos (Žemaitijos ir kt.) dvarų. Metodas – istorinis lyginamasis. Pagrindinė išvada (kitos – straipsnio gale) – dėl specifinių istorinių aplinkybių Klaipėdos krašto plote klostėsi savita dvarų sistema (įvairiai kitusi XVII–XIX a.), formavosi tam tikrais bruožais pasižyminti dvarų savininkų socialinė grupė, išryškėjo tik šiam kraštui būdingi dvarų sodybų bruožai. Iki šiol šią temą išsamiau apibūdinančių straipsnių Lietuvos spaudoje nebuvo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Dvaro sodybos; Dvarų pastatai; Dvarų sodybos; Filvarkas; Gyvenamasis namas; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Mažoji Lietuva; Mažosios Lietuvos architektūrinis paveldas; Raudonų plytų pastatai; Rytinė Prūsija; Architectural heritage of Lithuania Minor; Dwelling house; East Prussia; Farmstead; Homesteads; Klaipėda Land; Klaipėda region; Lithuania Minor; Manors; Manors buildings; Red-brick buildings.

ENThe research on history and heritage of Lithuania Minor – East Prussia was undesirable during the decades of Soviet occupation because of political reasons. The author started illegal researches on the remains of the destroyed land in 1980 and managed to record the traces of about 200 manors. Later the natural researches were supplemented with the historical data. The historical circumstances determined that no latifundias – large dominions of the aristocrat families – were present in the land since the 13th century. The State (sovereign) manors were predominant. In the 17th century they were allowed to be let, and later their sale was started. The farming specialist were usually managing small manors in the land, and starting from the 19th century the majority of them consisted of the old residents of the land – the Lithuanian. The structure of the manors was changing with the history. There have been some farming sections – Vollwerk. The manors were engaged in various farming activities – horse breeding, dairying, etc. The homesteads in the land’s manors were modest, more of the farming character. There were little representational devices or the setting’s decorations. The most pictorial buildings used to be stabling and other farming buildings. The dwelling house used to be simpler. From the end of the year 1944, when the old residents had been pushed out from the land, the manors were also destroyed as the objects unsuitable for the Soviet system. Only few percent of the old structures in the manors have remained. [From the publication]

ISBN:
9789955946885
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54342
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 72    Downloads: 19
Export: