Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka švietimo organizacijų vadybai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka švietimo organizacijų vadybai
Alternative Title:
Information and communicative technologies' influence to educational organizations' management
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 133-140
Keywords:
LT
Akmenė; Joniškis; Kelmė; Kuršėnai; Pakruojis; Radviliškis; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠvietimui, kaip svarbiam visuomenės raidos veiksniui ir socialinių reformų pagrindui, besikuriančios informacinės visuomenės uždaviniai yra ypač aktualūs, informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) turi įtakos švietimo organizacijos (konkrečiai mokyklos) vadybai. Šiame straipsnyje nagrinėjama viena iš vadybinių funkcijų - valdymas. Tyrimo tikslas - ištirti veiksnius, lemiančius IKT taikymą įvairių tipų mokyklų valdyme. Tiriamieji - Šiaulių apskrities miestų vidurinių (gimnazijų), pagrindinių ir pradinių mokyklų vadovai (direktoriai ir jų pavaduotojai). Dokumentų analizė parodė, kad pedagogų kvalifikacinė kompetencija siejama su IKT naudojimu ugdyme, tačiau ji ligi šiol nesiejama (kol kas yra tik projektas) su IKT naudojimo gebėjimais. Tyrimu nustatyti veiksniai, turintys įtakos respondentų informacinei-kompiuterinei kompetencijai: dalyvavimas kompiuterinio raštingumo kursuose, galimybė dirbti asmeniniu kompiuteriu namuose, kompiuterizuota darbo vieta. Kompiuterių pasiskirstymą mokyklose lemia ne tik mokyklos tipas, mokinių bei mokytojų skaičius, bet ir netolygus finansavimas, mokyklos bendruomenės aktyvumas, dalyvavimas projektuose, rėmėjų paieška. Mokyklų vadovų galimybės naudotis kompiuterine technika mokyklos valdyme tebėra ribotos, nes kompiuteris dažniausiai naudojamas tik interneto paslaugoms bei dokumentų parengimui, papildomai ugdymo medžiagai rengti, epizodiškai naudojamos specialios, valdymą palengvinančios programos. IKT strategijos kūrimas bendrojo lavinimo mokykloje priklauso nuo vadovo požiūrio ir gebėjimo suburti komandą konkretiems tikslams įgyvendinti.

ENForming ICT society's tasks are especially actual for Education as important society's factor and social reform's basis. In the article are discussed the problems of ICT usage in management in Lithuanian ëducational organizations (schools), factors influencing ICT usage in school governing (control). Informational technologies and ICT innovations and their usage in school management are a spécifie process. Documents analysis and interprétation helped to diagnose outer and inner factors, influencing ICT usage in school's management. Quizing directors and statistic analysis let to diagnose factual ICT usage in management of Šiauliai region elementary, basie, secondary schools (gymnasiums), showed (stressed) the factors connected with schools' organizational peculiarities and directors' attitude. In the article are given 2004 years research technique and its results. Quized people are Šiauliai district towns: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Kuršėnai, Pakruojis, Radviliškis, Šiauliai comprehensive schools' principais and assistants. There are made concluded survey and documents analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/790
Updated:
2018-12-17 11:32:47
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: