Skatinamieji sakiniai pagal semantinę reikšmę A. Achmatovos lyrikoje bei vertimuose į lietuvių ir vokiečių kalbas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skatinamieji sakiniai pagal semantinę reikšmę A. Achmatovos lyrikoje bei vertimuose į lietuvių ir vokiečių kalbas
Alternative Title:
Incentive sentences according to the semantic meaning in A. Akhmatova’s lyrics and translations into Lithuanian and German languages
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2017, t. 1, nr. 13, p. 103-111
Keywords:
LT
Ana Achmatova; Poetai; Lyrika; Poezija; Rusų poezija; Semantika; Skatinamieji sakiniai; Vertimas.
EN
Ana Achmatova; Lyrics; Poetry; Promotional sentences; Russian poetry; Semantics; Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas palyginti skatinamuosius sakinius, randamus A. Achmatovos lyrikoje bei vertimuose į lietuvių ir vokiečių kalbas. Šiame straipsnyje nagrinėjami skatinamieji sakiniai pagal jų semantinę reikšmę. Sakiniais gali būti palinkėjimas, įsakymas, meldimas, prašymas, kvietimas (raginimas), patarimas, leidimas ir sutikimas, priekaištas, grasinimas, prakeiksmas, sprendimas (patvarkymas). Darbe remtasi V. V. Babaicevos, L. J. Maksimovo, N. S. Valginos, D. E. Rozentalio, E. Schendels bei V. Labučio semantiniu skirstymu. Aprašomos poezijos vertimo galimybės bei sunkumai, su kuriais susiduria vertėjas. Pavyzdžiais parodoma, kaip įmanoma tiksliai, nekeičiant semantinės reikšmės, išversti eilėraštį, kai daugelis žodžių įvairiose kalbose nesutampa ne tik pagal reikšmę, bet ir stilistiniu tonu, garsine struktūra bei kitomis išraiškos galimybėmis. Tyrimams buvo panaudota medžiaga iš šių kūrinių: A. Achmatova. Erškėtis žydi – Шиповник цветёт [1]; A. Achmatova. Poem ohne Held. Poeme und Gedichte russisch und deutsch.[2]; A. Achmatova. Im Spiegelland: Ausgewählte Gedichte [3]. [Iš leidinio]

ENThe article aims to compare incentive sentences found in A. Akhmatova's lyrics and translations into Lithuanian and German. This article deals with the analysis of incentive sentences according to their semantic meaning: desire, command, entreaty, request, invitation (inducement), advice, permission and consent, rebuke, threats, curse, decision (ordinance). The analysis is based on the semantic distribution provided by V. V. Babaiceva, L. J. Maksimov, N. S. Valgina, D. E. Rozental, V. Labutis. The article presents options of translating poetry and the difficulties faced by translators. The provided examples demonstrate how is it possible to translate the poem accurately, without changing the semantic meaning, whereas many words in different languages do not match the meaning and the stylistic tone, the sound structure and other options of expressions: A. Akhmatova. The Rosehip Blooms–Шиповник цветёт. – V.: Mokslas, 1984. – 224 p.; A. Akhmatova. Poem ohne Held. Poeme und Gedichte russisch und deutsch. – Leipzig.: Verlag Philipp Reclam jun., 1988. – 304 S.; A. Akhmatova. Im Spiegelland: Ausgewählte Gedichte. – München.: R.Piper&Co. Verlag, 1994. – 2017 S. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Studentų dalykinių laiškų funkcijos / Jurgita Macienė. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2018, nr. 14, p. 20-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70711
Updated:
2022-03-09 17:31:33
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: