Epistolinio žanro raida: studentų el. laiškai akademiniame diskurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Epistolinio žanro raida: studentų el. laiškai akademiniame diskurse
Alternative Title:
Development of the epistolary genre: students' e-mails in the academic discourse
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 119-131
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama el. laiškų, kaip epistolografijos (arba epistolinio žanro), XXI a. raida: rašoma vis daugiau el. laiškų, kurie aprėpia ne tik asmeninius, bet ir akademinėje erdvėje egzistuojančius socialinius, kultūrinius ir akademinius santykius. Straipsnio tikslas – išanalizuoti VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto IV kurso studentų 2011 metais pavasario semestre šio straipsnio autorei kartu su privalomais namų darbais atsiųstus el. laiškus struktūriniu, kalbinės raiškos ir funkciniu požiūriu. Tyrimo objektas – VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto IV kurso studentų 2011 metais atsiųsti 432 el. laiškai. Išnagrinėjus studentų el. laiškų ypatumus paaiškėjo, kad struktūros požiūriu didžioji dalis studentų el. laiškų arba neatitinka, arba tik iš dalies atitinka dalykiniam bendravimui raštu keliamus reikalavimus. Apibendrinus funkcinės analizės rezultatus, galima teigti, kad studentų el. laiškuose labai savitai reiškiamos tokios dalykiniam bendravimui raštu būdingos funkcijos: pasisveikinimas ir kreipimasis, informavimas ir detalizavimas, aiškinimasis ir atsiprašymas, klausimų uždavimas ir derėjimasis, linkėjimai ir dėkojimas, pasirašymas ir kontaktų nurodymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinis diskursas; El. laiškas; Elektroninis diskursas; Elektroninis laiškas; Epistolinis žanras; Epistolografija; Etiketas; Informacinės technologijos; Academic discourse; E-Discourse; E-mail; Epistolary genre; Epistolography; Etiquette; Information technology.

ENThe article discusses the development of e-mails in the 21st century in the context of epistolography (i.e. an epistolary genre): an ever increasing amount of e-mails covers both personal relationships and social, cultural and academic communication in the academic environment. The article aims to analyse the e-mails written in the spring semester by the fourth year undergraduate students of the Faculty of Environmental Engineering, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) and sent to the author of the article together with compulsory homework. The e-mails are analysed in terms of structural, functional and linguistic expression properties. The object of the research is 432 e-mails sent in 2010 by the fourth year undergraduate students of the VGTU Faculty of Environmental Engineering. The research results show that in terms of structure most e-mails either do not comply or only partially comply with the requirements of formal written communication. The functional analysis reveals that, in summary, students’ e-mails are distinguished by an extremely specific expression of the following functions characteristic to formal written communication: salutation or greeting, giving information and specifying, giving explanations and excuses, asking questions and negotiating, valediction and thanksgiving, signature and contacts. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2012.12
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38700
Updated:
2018-12-17 13:17:02
Metrics:
Views: 114    Downloads: 27
Export: