Tekstynais paremti vertimų kalbos tyrimai ir šaltiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tekstynais paremti vertimų kalbos tyrimai ir šaltiniai
Alternative Title:
Corpus-based translation studies: research and resources
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2017, Nr. 30, p. 42-55
Keywords:
LT
Vertimų kalba; Lyginamieji vienakalbiai tekstynai; Tekstynais paremti vertimo tyrimai; Vertimo universalijos; ORVELIT.
EN
Translation language; Corpus Based translation studies; ORVELIT.
Summary / Abstract:

LTTekstynais paremti vertimų kalbos tyrimai yra viena ryškiausių vertimo studijų krypčių. Nors Lietuvoje kai kuriose srityse dominuoja vertimai, o ne originalūs lietuvių kalba rašyti tekstai, vertimų kalba kol kas dar nėra sulaukusi pakankamo Lietuvos tyrėjų dėmesio. Tyrimų stoką gali lemti tai, kad iki šiol neturėta reprezentatyvių lyginamųjų vienakalbių tekstynų, nors tekstynų lingvistikos metodas jau seniai taikomas įvairiems lietuvių kalbos tyrimams. Atsižvelgiant į vertimų mastą rašytinėje lietuvių kalboje šiame straipsnyje siekiama pagrįsti vertimų kalbos tyrimų svarbą Lietuvoje, apžvelgti šia tema atliktus darbus ir pristatyti lyginamąjį vienakalbį tekstyną, sudarytą iš grožinės ir mokslo populiarinimo literatūros tekstų. Straipsnyje remiamasi deskriptyviųjų vertimo studijų bei tekstynų lingvistikos tyrėjų darbais, taip pat paaiškinami pagrindiniai terminai, kai kurių terminų vertimai pateikiami pirmą kartą. Kuriamo lyginamojo originalios ir vertimų lietuvių kalbos tekstyno (ORVELIT) tikslas – reprezentuoti lietuvių vertimų kalbą leksinių–gramatinių ir sintaksės ypatybių tyrimams. Viso tekstyno apimtis apie 4 mln. žodžių; originaliosios ir vertimų kalbos grožinės literatūros ir mokslo populiarinimo kiekvieno iš patekstynių – apie 1 mln. žodžių. Atrenkant tekstus stengtasi subalansuoti tekstyną pagal kūrinių turinio, autorių ir vertėjų įvairovės, lyties, leidyklų ir chronologinių rėmų kriterijus. Tikimasi, kad parengtas šaltinis paskatins gausesnius vertimų kalbos tyrimus, turės mokslinę ir praktinę vertę. ORVELIT lyginamuoju tekstynu bus galima naudotis kaip įrankiu, padedančiu suvokti tarpžanrinius tekstų reikalavimus ir ypatumus, atlikti tam tikrų leksinių vienetų paiešką, įvertinti vertimų ir originalių tekstų skirtumus. [Iš leidinio]

ENIn Corpus Based Translation Studies, it is claimed that there are certain features common to all translated texts which make them different from the originals. The majority of investigations on the features of translations deal with the dominant languages, such as English (Baker, 1993, 1995, 1996; Laviosa, 1997, 1998), German (Kenny, 2001) or Chinese (Xiao et al., 2010). However, it remains unclear whether these features are common to the translations of other typologically different or minor languages. Despite the prevalence of translations, there has been a lack of language resources representative of translated Lithuanian. The aim of this article is to overview major research and resources in Corpus Based Translation Studies and to present a compiled comparable corpus of original and translated Lithuanian. The 4 million word corpus includes fiction and popular science texts, and consists of four sub-corpora (original and translated fiction; original and translated popular science literature). It is believed that the created comparable corpus of original and translated Lithuanian will contribute to further research on translations and have a practical value for trainee and professional translators, lecturers and language editors, who will be able to use the publicly available corpus for a comparable search of the language use in original and translated Lithuanian. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.30.17693
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69061
Updated:
2020-05-12 15:16:53
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: