Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno "Postilės" I ir III dalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno "Postilės" I ir III dalyse
Alternative Title:
Confusion surrounding the meanings of words in the 1st and 3rd parts of Jokūbas Morkūnas's "Postilla"
In the Book:
Keywords:
LT
Morkūnas; Lenkų kalba / Polish language; Vertimas / Translation; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTJokūbo Morkūno Postilė versta iš lenkų kalbos. Būtent dėl lenkų kalbos poveikio žodžiams neretai būdavo suteikiamos jiems nebūdingos reikšmės. Straipsnyje siekiama nustatyti, kokiomis būdingomis / nebūdingomis reikšmėmis Morkūno Postilėje vartoti vardažodžiai, veiksmažodžiai ir jų vediniai, prieveiksmiai, taip pat priešdėliai, kaip jų reikšmes veikė pažodinis vertimas iš lenkų kalbos. Nesudėtinga nustatyti žodžio reikšmės būdingumą / nebūdingumą, jei žodis apitinkama reikšme tekste pavartotas keletą kartų. Kur kas sunkiau, jei žodis Morkūno Postilėje pavartotas vos vieną ar du kartus. Tada atitinkamo žodžio reikšmė tikrinta Lietuvių kalbos žodyne ir reikšmės būdingumas / nebūdingumas nustatytas remiantis žodyno medžiaga. Morkūno Postilėje nebūdinga reikšme įprastai vartojami veiksmažodžiai, rečiau – būdvardžiai ir prieveiksmiai. Kai kuriais atvejais lenkų kalbos žodžių junginiai į lietuvių kalbą buvo verčiami pažodžiui, o žodžiai – beveik paraidžiui, taip sukuriant vadinamąją kalkę (pvz., pilnas – pelny). Vienareikšmiškai teigti, kad daugumos žodžių reikšmės buvo kalkiavimo principu perimamos iš lenkų kalbos, negalima. Rasta nemažai atvejų, kai su veiksmažodžiais vartojami priešdėliai žymi tai, kas jiems nebūdinga: priešdėlis at- žymi veiksmo kryptį tolyn, priešdėlis pri- – trumpai trunkantį veiksmą, pakenkimui, sugadinimui pažymėti vartojamas priešdėlis už-. Didžiausią įtaką pažodinis sekimas originalu padarė priešdėlių nu- ir pa- vartosenai. Minėtina, kad nebūdinga reikšme žodžiai Morkūno Postilėje dažniausiai vartojami dėl svetimos kalbos poveikio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Morkūnas; Postilė; Postilė, priešdėlis; Priešdėlis; Reikšmė; Vertimas; Žodis; Meaning; Morkūnas; Postilla; Prefix; Translation; Word.

ENThe Postilla of Jokūbas Morkūnas (hereinafter – the MP) has been translated from Polish. It is because of the impact of the Polish language words were often granted extraordinary meanings. This article attempts to determine the typical or atypical values of the nouns, verbs and their derivatives, adverbs, as well as prefixes, used in the MP, as their values influenced the literal translation from Polish. If appropriate word meaning was used several times in text, it was easy to identity word meaning inhevency. The same is much harder to achieve if one takes a word from the MP that was used just once or twice. Then, the appropriate meaning of the word, audited in the LKŽe, and the inherency of its values are determined based on the dictionary material. In the MP, normally used verbs were of typical values, and less often used were adjectives and adverbs. In some cases, attempts are being made to convey the Polish vocabulary of the language in the linguistic units, creating a calque. However, it cannot be said that the majority of the word meanings were calques taken over from the Polish language. We found a number of cases when the usage of verb prefixes denotes meanings originally not possessed by the words: the prefix at- indicates the direction away; the prefix pri- – a short or long operation; damage and the degree of damage is marked with the prefix per-. The greatest influence on the literal tracing of the original word was made with the prefixes nu- and pa-. It is true that words with typical definitions were commonly used in the MP for foreign language exposure. [From the publication]

ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78013
Updated:
2021-03-27 13:22:42
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: