Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės
Editors:
  • Judžentytė-Šinkunienė, Gintarė, redagavimas, parengė [edt, com]
  • Zubaitienė, Vilma, redagavimas, parengė [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018.
Pages:
406 p
Series:
Vilnius University Open Series
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Įvadinės pastabos / Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Vilma Zubaitienė — Senųjų baltiškųjų Enchiridiono vertimų paralelės: dėl pasiutimo formos (vok. ӡu f luchen bewegt) / Pietro Umberto Dini — Apie baltišką ir slavišką rankos pavadinimą / Adriano Cerri — Perkūno ir aitivaro etimologijos / Norbert Ostrowski — Ar XVII a. latvių kalbos žodynai – patikimi senųjų reikšmių aiškinimo kelrodžiai? / Anta Trumpa — Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose / Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė — Žodžių reikšmių mišimas Jokūbo Morkūno Postilės I ir III dalyse / Kęstutis Dambrauskas — Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujasis Testamentas: leksikografiniuose šaltiniuose nepaliudyti žodžiai ir jų reikšmės / Felix Thies — Etnonimai XVI–XVII a. latvių kalbos tekstuose: latviai, lietuviai, rusai / Anta Trumpa — Europos kultūrinės tradicijos tąsa Wolfenbüttelio postilėje (1573/1574) / Jolanta Gelumbeckaitė — Frazeologijos samprata XVIII a. lituanistikos šaltiniuose / Ona Aleknavičienė — Lietuviškų patarlių reikšmių interpretacijos Constanto von Wurzbacho rinkinyje Sprichwörter der Polen historisch erläutert, mit Hinblick auf die eigenthümlichsten der Lithauer... (1852) / Lina Plaušinaitytė — Maironio Pavasario balsų (1895-1927) leksikos redagavimas / Jurgita Venckienė — Laiko sakiniai su kuomet senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje / Jūratė Pajėdienė — Komplementiniai jungtukai jog ir kad senojoje ir dabartinėje lietuvių kalboje / Erika Jasionytė-Mikučionienė — Senųjų raštų morfologijos duomenų bazės taikymas semantikos tyrimams: veiksmažodžių semantika / Dalia Jakulytė, Dalia Pakalniškienė — Senųjų raštų rašybos keitimas paieškos sistemai / Mindaugas Šinkūnas.
Keywords:
LT
Italija (Italy); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos istorija / Language history; Latvių kalba / Latvian language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTTeminiame straipsnių rinkinyje publikuojama 16 Lietuvos (Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto) ir užsienio (Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos) mokslininkų straipsnių. Visus straipsnius vienija diachroninės leksikologijos ir semantikos, atskleidžiančios leksinių vienetų ir tekstų reikšmes, tematika. Knygos sudarytojų ir mokslinių redaktorių teigimu, „per paskutinius dešimtmečius baltistikos – senųjų tekstų ir žodžių – tyrimų, kuriuose būtų koncentruojamasi į žodžių ar frazių vartosenos, paplitimo, reikšmių ir jų kitimo (etimologijos) aspektus, nėra daug“, tad šis leidinys šią spragą sumažina. Mokslinių straipsnių rinkinys „Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės“ skirtas baltų kalbų reikšminiais aspektais besidominčiai tarptautinei patyrusių ir jaunųjų lingvistų bendruomenei, juo siekiama suteikti galimybę gilinti specifines semantikos žinias, keistis skirtingų lingvistinių mokyklų metodologine patirtimi, parodyti lingvistinių tekstų analizės svarbą kultūrai. Straipsnių rinkinys neabejotinai prisidės prie lingvistinių idėjų (ypač semantikos srityje) ir mokslo kalbos raidos, turės didelę reikšmę lituanistikai ir baltistikai. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Leksikologija; Etimologija; Istorinė kalbotyra; Baltic language; Lexicology; Etymology; Historical linguistics.

ISBN:
9786090700853; 9786090700846 (elektroninis)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78009
Updated:
2022-02-27 13:41:57
Metrics:
Views: 56    Downloads: 7
Export: