Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno "Postilės" perikopėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Refleksyvumo raiška Jokūbo Morkūno "Postilės" perikopėse
Alternative Title:
The Expression of Reflexiveness in Pericopes of Jokūbas Morkūnas’s "Postilės"
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 21-29
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Įvardis; Postilės; Lithuanian; Morfology; Pronoun; "Postill" by J. Morkunas.
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology; Postilės.
EN
Morfology; Postill by J. Morkunas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kai kurie refleksyvumo raiškos momentai Morkūno Postilės perikopėse lyginant jas su lenkiško originalo – Rėjaus Postilės atitikmenimis bei Baltramiejaus Vilento Evangelijomis ir Epistolomis, kuriomis Morkūnas naudojosi. Peržvelgus Morkūno teksto perikopes, rastos 202 įvardinės refleksyvinės konstrukcijos. Daugiausia esama nelietuviškos refleksyvumo raiškos, kai pirmojo ir antrojo asmens sferoje vartojami nesangrąžiniai įvardžiai. Maždaug trečdalis kalbamųjų konstrukcijų nesutampa su atitinkamomis Rėjaus Postilės konstrukcijomis, bet beveik visos sutampa su Vilento Evangelijų ir Epistolų tekstu. Tai patvirtina ankstesnius teiginius, kad daugumą perikopių tekstų Morkūnas yra paėmęs būtent iš Vilento. Apskritai pasakytina, kad Rėjaus Postilės perikopių kalba refleksyvumo raiškos požiūriu yra geresnė už Morkūno Postilės perikopių kalbą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses some moments of the expression of reflexiveness in pericopes of Morkūnas’s Postillas in comparison with the Polish original – equivalents of Rej’s Postillas and Baltramiejus Vilentas’s Gospels and Epistolaes, which were used by Morkūnas. After reviewing the pericopes of Morkūnas’s text, 202 pro-nominal reflexive constructions were found. The most often are non-Lithuanian expressions of reflexiveness, in which non-reflexive pronouns are used in the sphere of the first and the second person. Approximately one-third of constructions do not coincide with the corresponding constructions of Rej’s Postillas. However, almost all of them coincide with the text of Vilentas’s Gospels and Epistolaes. This fact confirms the previous statements that Morkūnas took most of the texts of pericopes from Vilentas. Generally speaking, regarding the expression of reflexiveness, the language of Rej’s Postillas is better than the language of pericopes of Morkūnas’s Postillas.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1581
Updated:
2018-12-20 23:04:55
Metrics:
Views: 49    Downloads: 3
Export: