Jokūbo Morkūno "Postilė" (1600) - senosios lietuvių raštijos paminklas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jokūbo Morkūno "Postilė" (1600) - senosios lietuvių raštijos paminklas
Alternative Title:
Postilė (1600) by Jokūbas Morkūnas – a Monument of the Ancient Lithuanian Scripts
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Postilės; Autorystė; Reformacija; Vidurinis lietuvių raštų kalbos variantas; Rašmenys; Fonetika; Morfologija.
Keywords:
LT
Autorystė; Fonetika. Fonologija / Phonology; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Morfologija / Morphology; Postilės; Vidurinis lietuvių raštų kalbos variantas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie vieną didžiausių XVI–XVII a. lietuvių rašto paminklų – 1600 m. Vilniuje išleistą kalvinų postilę, paprastai vadinamą Morkūno Postile. Tikrasis knygos autorius nėra žinomas, o tokį pavadinimą ji gavusi pagal spaustuvininko Jokūbo Morkūno pavardę, kuris ir išleido šią knygą. Tai garsaus lenkų Renesanso rašytojo Mikalojaus Rėjaus pamokslų rinkinio vertimas į lietuvių kalbą. Dėl palyginti prastos kalbos knyga dar labai menkai tesulaukusi mokslininkų dėmesio, apskritai tai vienas iš mažiausiai tyrinėtų senųjų lietuvių rašto paminklų. Vis dėlto tiek dėl didelės apimties, tiek dėl apskritai ne tokio jau gausaus senųjų lietuvių rašto paminklų skaičiaus šios knygos apeiti negalima ir būtina ją įvesti į lietuvių kalbotyros apyvartą. Straipsnyje apžvelgiama Postilės pasirodymo istorija, svarstomas jos autorystės klausimas. Apžvelgiant Morkūno postilės kalbą, nurodoma, kad ši knyga priskiriama vadinamajam viduriniam senųjų lietuvių raštų kalbos variantui, tad nemažai postilės kalbos ypatybių yra tokios pat kaip ir kitų šio raštų varianto šaltinių. Postilė parašyta lotyniškaisiais gotikinio stiliaus rašmenimis, būdingais daugeliui XVI–XVII amžiaus lietuviškų spaudinių. Straipsnyje trumpai aptariamos kai kurios būdingesnės Postilės rašybos, fonetikos, morfologijos, sintaksės ypatybės. [Iš leidinio]

ENThe article deals with one of the biggest monuments of the Lithuanian scripts of the 16th-17th c., a Calvinist Postilė, published in 1600 in Vilnius, which is usually referred to as the Morkūnas’ Postilė. The real author of the book is unknown and the name was given after the printer Jokūbas Morkūnas who published the book. This is a Lithuanian translation of a collection of sermons of a famous Polish Renaissance writer Mikalojus Rėjus. Due to rather poor language, the book has received little attention of the scientists; it is one of the least analysed monuments of old Lithuanian scripts. Nevertheless, the book cannot be bypassed and has to be introduced into the area of Lithuanian linguistics because of its large extent and rather low number of the monuments of old Lithuanian scripts in general. The article deals with the history of the occurrence of Postilė and the issue of its authorship. Reviewing the language of the Morkūnas Postilė, it is indicated that the book is attributed to the so-called middle version of the old Lithuanian scripts; therefore, a number of the characteristics of the language of Postilė are the same as in other sources of this version of scripts. Postilė is written in Latin characters of Gothic style, characteristic of the majority of the Lithuanian publications of the 16th-17th c. The article gives a brief discussion of some more typical spelling, phonetic, morphological and syntactic peculiarities of Postilė.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5497
Updated:
2013-04-28 16:15:30
Metrics:
Views: 42
Export: