Dėl pašalio vietininkų Jokūbo Morkūno Postilėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl pašalio vietininkų Jokūbo Morkūno Postilėje
Alternative Title:
On Lateral Locative in Jokūbas Morkūnas’s Postilė
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 51-56
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTPostpozicinių pašalio vietininkų – adesyvo ir aliatyvo – formos XVI–XVII amžiuje dar gana gausiai vartotos visų trijų – vidurinio, rytinio ir prūsiškojo – lietuviško rašto variantų atstovų. Straipsnyje norima atkreipti dėmesį į keletą pašalio vietininkų vartojimo momentų viename didžiausių XVI–XVII amžiaus lietuvių rašto paminklų – 1600 m. išleistoje kalvinų postilėje, paprastai vadinamoje Morkūno Postile. Medžiaga statistiniam tyrimui buvo rinkta iš šimto Morkūno Postilės antrosios dalies puslapių. Išanalizavus medžiagą matyti, kad Morkūno Postilėje vartojamų postpozicinių pašalio vietininkų dominuojantis narys yra aliatyvas, vartojimo dažnumu lenkiantis adesyvą daugiau negu penkis kartus. Didžiąją dalį adesyvo formų sudaro vyriškosios giminės vienaskaitos adesyvai. Apie 60 procentų užfiksuotų adesyvo formų yra įvardinės. Aliatyvo daiktavardžių ir įvardžių formos vartojamos beveik tolygiai. Tiek moteriškosios giminės, tiek daugiskaitos aliatyvo formų taip pat vartojama palyginti nemažai.Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Adesyvas; Aliatyvas; J. Morkuno "Postile"; Lithuanian; Morfology; Adesive; Alliative; "Postill" by J. Morkunas.

ENThe forms of postpositional lateral locative – adessive and illative – were quite frequently used in the 16-17th century by all three representatives of variants of Lithuanian script – Central, Eastern and Prussian. The article pays attention to several moments of the usage of lateral locative in one of the largest Lithuanian written monuments of 16-17th century – in Morkūnas’s Postilė published in 1600. The material for the statistical analysis was collected from a hundred of pages of the second part of Morkūnas’s Postilė. The analysis showed that in Morkūnas’s Postilė allative is a dominant member of postpositional lateral locative. It is used five times more frequently that the adessive. A larger part of adessive forms is made up by masculine singular adessives. About 60 percent of detected adessive forms are pronominal. Allative noun and pronoun forms are used almost equivalently. Masculine and plural allative forms are also quite frequent.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9434
Updated:
2018-12-17 11:51:42
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: