The Development of child road safety competence : the new approach tо road safety education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of child road safety competence: the new approach tо road safety education
Keywords:
LT
Kelių saugumas; Kompetencija; Mokykla; Pėstysis; Saugus eismas; Ugdymas; Vaikai; Veiksmingumas.
EN
Children; Competence; E; Education; Pedestrians; Road safety; School.
Summary / Abstract:

LTSaugumo kelyje pagrindas yra švietimas ir informavimas, tačiau tyrimai atskleidžia chaotišką, teoriškai nepagrįstą ir padriką saugumo kelyje ugdymą. Tai leidžia teigti, kad saugumo kelyje ugdymo sistema Lietuvoje dar nėra įtvirtinta, o teorinio ir empirinio pagrindo trūkumas stabdo šios sistemos raidą. Siekiant įvertinti vaikų kaip pėsčiųjų kompetencijų raidą, atliktas tyrimas, kuriame nagrinėtos prielaidos pradinėje mokykloje lavinti vaikų saugumo kelyje kompetencijas ir jas įvertinti atliekant edukacinį eksperimentą. Eksperimente dalyvavo 98 vienos Šiaulių mokyklos mokiniai (6-8 m. amžiaus), iš jų 27 mokėsi ikimokyklinėje klasėje, 38 - pirmoje klasėje, ir 33 - antroje klasėje. Mokslo metų pradžioje atlikus žinių, įgūdžių ir elgesio įvertinimą nustatyta, kad eksperimentinės ir kontrolinės grupių moksleivių saugumo kelyje kompetencijos nesiskiria. Mokslo metų pabaigoje atlikus pakartotinį įvertinimą, gautų rezultatų analizė atskleidė, kad pradinių klasių mokinių saugumo kelyje kompetencijų ugdymas, sudarant galimybes besimokantiesiems ne tik įgyti žinias, bet ir formuoti gebėjimą bei norą kurti saugesnę aplinką kelyje, yra efektyvesnis, lyginant su tokiu mokymu, kurio metu žinios apie saugumą kelyje suteikiamos tiesiogiai verbaliai ir yra reikalaujama taikyti šias žinias praktikoje. Savo gyvenamojo rajono pėsčiųjų saugumo kelyje problemų tyrinėjimas, asmeninio eismo patyrimo įprasminimas, saugaus elgesio kelyje modeliavimas padeda įsisavinti pėsčiųjų saugumo kelyje modelius ir leidžia efektyviai mokyti 6-8 m. vaikus saugaus pėsčiųjų elgesio.

ENThe education and information are the strategies of the Road safety. However, some of the documents and scientific findings revealed the chaotic, desultory and theoretically groundless Road safety education and it can be stated that Road safety education system in Lithuania is still being established. The shortage of the theoretical and empirical base of Road safety education is slowing down the process of the system development. Aim of the research is to disclose the assumptions for development of the children's road safety competence in the primary school and their im­provement, to interpret these assumptions theoretically and to examine in conditions of the natural educational experiment. Results of educational experiment are submitted in this clause. It was established, that Road safety education in a primary school trying to develop child road safety competence, creating conditions for pupils to get not only knowledge, but also ability, and desire to create more safe traffic environment, actually is more effective in comparison with training leaning on direct oral transfer of knowledge, demanding to apply knowledge practically. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Curriculum sampratos problema lietuvių pedagoginės kultūros kontekste / Kęstutis Pukelis, Laima Sajienė. Pedagogika. 2000, 40, p. 14-26.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19087
Updated:
2018-12-17 11:41:47
Metrics:
Views: 29
Export: