Lietuviškoji medicinos periodika : ištakos ir raida Lietuvoje iki XX a. trečiojo dešimtmečio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškoji medicinos periodika: ištakos ir raida Lietuvoje iki XX a. trečiojo dešimtmečio
Alternative Title:
Medical periodicals in Lithuania: the origins and development until 1930s
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 220-233
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos lietuviškos medicinos periodikos ištakos ir raida iki XX a. trečiojo dešimtmečio. Ištyrus laikotarpius: 1) XVIII–XIX a. nelietuviška medicinos periodika, 2) XX a. pirmas ir antras dešimtmečiai, 1909–1920 m. lietuviškoji jos raida, konstatuojama, jog svarbiausi veiksniai, trukdę profesionaliai medicinos spaudai atsirasti, buvo susiję su istorinėmis ir politinėmis Lietuvos sąlygomis. Neigiamai veikė Lietuvos buvimas carinės Rusijos sudėtyje – visuomeninis profesinis gydytojų aktyvumas buvo slopinamas ir iki Pirmojo pasaulinio karo nebuvo leidžiami organizuoti gydytojų susibūrimai. XX a. pr. revoliucinis pakilimas ir atoslūgis, Pirmasis pasaulinis karas, kaizerinė okupacija, Lietuvių valstybės kūrimosi sunkumai išblaškė ir taip negausų medikų būrį ir lėmė lietuviškosios medicinos periodikos leidybos sąstingį. Penki (autorės patikslinta) 1909–1920 m. medicinos periodiniai leidiniai sudarė tik nedidelę kitų Lietuvoje leistų spaudinių dalį. Įveikusi šiuos kritinius etapus, Lietuvos medicinos bendruomenė per XX a. pirmus du dešimtmečius subūrė medicinos darbuotojų branduolį, pajėgų imtis aktyvios leidybinės veiklos. Jų pastangomis pasirodė pirmoji lietuviška medicinos periodika. Nors ir labai sunkiai, ši spauda išėjo į viešumą. „Medicinos ir gamtos“ žurnalo pasirodymas 1913 m. liudijo apie medikų brandą ir pajėgumą leisti profesionalų lietuvišką mokslinį medicinos leidinį. 1920 m. išleistas „Medicinos“ žurnalas, skirtas medicinos teorijos ir praktikos reikalams, svarus buriant gydytojus į Lietuvos gydytojų draugiją, siekiant geresnių darbo sąlygų, skleidžiant profesines žinias. Galima konstatuoti, kad XX a. pr. leista medicinos periodika buvo profesionali ir populiari. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Medicinos spauda; "Medicina" (žurnalas); Spaudos draudimas.

ENThe article provides an overview of the origin and evolution of medical periodical press in Lithuania until 1920s. An examination of non-Lithuanian medical periodical press of the 18th-19th centuries and Lithuanian-language medical periodical press of the first two decades of the 20th century revealed that the main factors that hindered the emergence of professional medical press were related with historical and political circumstances in Lithuania – public and professional activity of doctors was suppressed, gatherings of doctors were not allowed until World War II. Developments in early 20th century dispersed the sparse medical community and led to stagnation of Lithuanian medical press. Five (specified by the author) medical periodicals published in 1909–1920 made a small part of other publications in Lithuania. After overcoming the critical stages, the medical community of Lithuania formed a nucleus of medical workers who were able to engage in active publishing activities. Their efforts led to publication of the first Lithuanian medical periodical press. Emergence of Medicine and Nature magazine in 1913 witnessed maturity and capacity of medics to publish a professional Lithuanian-language scientific medical publication. The Medicine magazine appeared in 1920. The medical periodical press published in early 20th century is described as professional and popular.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7669
Updated:
2018-12-17 10:50:16
Metrics:
Views: 41    Downloads: 8
Export: