Lietuviškoji mokslinė medicinos periodika Lietuvoje XX a. trečiajame-penktajame dešimtmetyje (iki 1944 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškoji mokslinė medicinos periodika Lietuvoje XX a. trečiajame-penktajame dešimtmetyje (iki 1944 m.)
Alternative Title:
Lithuanian scientific medical periodicals in the third-fifth decade of the 20th century (till 1944)
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 39, p. 56-74
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTXX a. trečiajame-penktajame dešimtmetyje Lietuvos medikai sugebėjo įveikti visus kritinius etapus ir leisti pirmuosius lietuviškus profesinius mokslinės medicinos periodikos leidinius. Publikuojamuose straipsniuose išryškėjo XX a. vidurio medicinos mokslo raidos tendencijos, naujausios koncepcijos ir dėsningumai, būdingi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio medicinai. Straipsnyje, remiantis originaliais archyviniais dokumentais, saugomais Vilniaus universiteto Medicinos istorijos muziejuje, taip pat spausdintais medicinos periodikos leidiniais, išleistais Lietuvos Respublikos laikotarpiu, aptariami du pagrindiniai moksliniai medicinos leidiniai: „Medicina“ ir „Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto darbai“ („VDUMFD“). „Medicinos“ vyravo straipsniai chirurgine ir terapine tematika, sudarydami nuo 24,5 proc. iki 34,2 proc. visų atspausdintų straipsnių. „VDUMFD“ bendradarbiavo trisdešimt keturi autoriai; jie išspausdino septyniasdešimt dvi nepaprastai plataus pobūdžio mokslinių studijų, monografinio pobūdžio ir mokslo tiriamųjų darbų publikacijas. Teminė analizė parodė, kad daugiausia darbų skelbta fiziologijos ir infekcinių ligų klausimais – po 27,7 proc., anatomijos – 13,8 proc., oftalmologijos – 12,5 proc., o kitų sričių tebuvo po 1 ar 2 publikacijas. Šie žurnalai padėjo atskleisti bendruosius ir individualius medicinos moksloraidos dėsningumus, išryškino susiklosčiusias šio mokslo tradicijas ir suteikė puikią galimybę prognozuoti medicinos mokslo šakų tolesnę plėtotę, paliko gausų to laikmečio gydytojų intelektinį paveldą. Skelbtuose monografinio ir tiriamojo pobūdžio darbuose atsispindi gausi ir reikšminga lietuvių medikų mokslinė teorinė ir praktinė veikla.Reikšminiai žodžiai: "Medicina" (žurnalas); Lietuvos medicinos mokslinės mokyklos; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Kauno medicinos institutas.

ENIn 1920-1940, doctors in Lithuania managed to overcome all critical stages and launch the first Lithuanian-language professional periodicals on scientific medicine. The published articles covered evolution tendencies of the medical science of the middle of the 20th century, latest concepts and laws characteristic to Lithuanian and foreign medicine. Based on the original archival documents stored in the Vilnius University’s Museum of History of Medicine and periodical publications, two main scientific medical publications are discussed: Medicina and Vytauto Didžiojo Universiteto Medicinos Fakulteto Darbai (VDUMFD). The prevailing articles in Medicina were on surgery and therapy, making between 24.5 per cent and 34.2 per cent of all articles. VDUMFD had 34 authors who published 72 scientific studies of extremely broad character, as well as monographs and scientific researches. Analysis of topics of articles revealed that most of them discussed physiological and infectious diseases (27.7 per cent each), while 13.8 per cent were on anatomy and 12.5 per cent on ophthalmology, while merely one or two publications covered other topics. The magazines helped reveal the general and individual consistent patterns of medical science, highlighted traditions and provided a perfect opportunity to forecast further development of the science of medicine, leaving behind an enormous intellectual heritage of doctors of these years. The published monographs and researches reflect abundant and significant theoretical and practical activities of Lithuanian doctors.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7619
Updated:
2019-12-08 13:40:37
Metrics:
Views: 51    Downloads: 11
Export: