Mokslas, technologija ir visuomenė: harmoningos raidos paieškos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslas, technologija ir visuomenė: harmoningos raidos paieškos
Editors:
  • Kriščiūnas, Kęstutis, redagavimas [edt]
  • Rinkevičius, Leonardas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2002.
Pages:
270 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Apie autorius — Pratarmė — Didžiųjų išradimų poveikis mokslo, technologijų ir visuomenės kaitai: istorinės įžvalgos ir prognozės / R. Šviedrys, L. Rinkevičius — Mokslo naujovių ir technologijų adaptacija Lietuvoje bei jos įtaka visuomenės ir valstybingumo raidai XVI-XIX a. / L. Klimka — Aplinka, visuomenė ir harmoninga raida: paradigmų kaita ar permainų iliuzija? / L. Rinkevičius — Humanistika ir technologija / V. Daujotytė — Universiteto, valdžių ir visuomenės socialinis kontraktas: raidos bruožai ir kaitos tendencijos / K. Kriščiūnas — Nuolatinis mokymasis – žinių visuomenės gyvenimo būdas / A. Targamadzė — Mokslo, technologijų ir inovacijų plėtra visuomenės gerovei / A. Lukoševičius — Žinių ekonomikos Lietuvoje link: tyrimų ir technologijų plėtros strategija / K. Kriščiūnas, A. Lukoševičius.
Keywords:
LT
Lietuva; Vartotojiškoji visuomenė; Modernios technologijos; Ekologinė modernizacija; Ekologinė katastrofa; Harmoninga raida; Socialinis kontraktas; Mąstymo pokyčiai; Žinių visuomenė; Mokslo politika.
EN
Lithuania; Consumerist society; Modern technologies; Ecological modernization; Ecologic catastrophe; Social contract; Change of thinking way; Knowledge society; Politics of science.
Summary / Abstract:

LTŠi monografija - bene pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio knyga, integruojanti įvairių mokslo sričių žinias ir įžvalgas analizuojant mokslo, technologijų ir visuomenės kaitą, šių procesų kompleksiškumą ir dabarties iššūkius. Sena patarlė byloja, jog tuo pačiu peiliu galima ir duoną atriekti, ir žmogui gyvybę atimti. Šiandieniniai mokslo, technologijų ir visuomenės sąveikos pavyzdžiai kaskart vis naujai patvirtina liaudies išminties teisingumą. Mokslo, technologijos ir visuomenės raidos iššūkiai, jų mokslinis pažinimas bei žmogiška refleksija paskatino šios monografijos autorius sutelkti jėgas bendram darbui. Pats autorių kolektyvas ir atskirų monografijos skyrių turinys atspindi šio mokslinio projekto daugiadalykiškumą ir tarpdalykiškumą. Tarptautinėje terminijoje prigijusios interdisciplininių ir multidisciplininių tyrimų sąvokos šioje knygoje įgyja konkretų pavidalą- techniškųjų mokslų atstovai savo analitiniuose straipsniuose integruoja socialinių ir humanitarinių mokslų - istorijos, ekonomikos, sociologijos, vadybos, etikos, filosofijos - žinias bei įžvalgas. Tuo tarpu humanitarinių ir socialinių mokslų atstovai savitai reflektuoja ir interpretuoja mokslo ir technologijų plėtros procesus, jų įtaką žmogaus ir visuomenės raidai. Siekis pažinti mokslo ir technologijų plėtros iššūkius, atskleisti tendencijas ir ieškoti harmoningos raidos kelių yra tai, kas vienija ir jungia į visumą šios monografijos skyrius. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9955091797
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76579
Updated:
2020-11-02 13:16:28
Metrics:
Views: 36
Export: