Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė : politiniai-organizaciniai aspektai : 1945 m. - šeštojo dešimtmečio pabaiga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai-organizaciniai aspektai : 1945 m. - šeštojo dešimtmečio pabaiga
Alternative Title:
Genesis of the liberal wing of the Lithuanian emigration: political-organizational aspects (1945 - the end of1950s)
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2002.
Pages:
310 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Priešistorė: politinės rezistencijos pamokos Lietuvoje — Veiklos tąsa karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje — Tarp konspiracijų ir viešos rezistencinės organizacijos — Pagrindiniai Užsienio delegatūros nuostatai — Iš „pozicijos“ į „opoziciją“ — Viešos organizacijos sukūrimas – lietuvių rezistencinė santarvė — Užsienio delegatūra ar kažkas naujo? — Konspiracinė Lietuvos rezistencinės tarnybos užsienyje veikla — Viešoji organizacijos pusė — Stasio Lozoraičio įtaka ir vaidmuo organizacijoje — Šaltasis karas su VLIK’u — Santykiai su kitomis išeivijos organizacijomis — Liberalų spauda – pastangos turėti savo tribūną — Veidu į Lietuvą — Rezistencinės Santarvės veiklos įvertinimas — Liberalėjanti karta: akademinis jaunimo sambūris Šviesa — Sambūrio įsikūrimas ir pagrindiniai bruožai — Visuomeninė Šviesos pozicija — Rezistencinių organizacijų įtaka Šviesai — Nuo slaptos brolijos iki liberalų internacionalo — Pastangos suvienyti vidurio srovę — Klevo brolija — Dalyvavimas Liberalų internacionalo veikloje — Jaunosios liberalų kartos pastangos JAV sukurti savo organizaciją — Nuo nepriklausomų studentų iki Santaros — Santara-Šviesa-Santarvė: bandymai vienyti liberalų organizacijas — „Savojo veido“ ieškojimas — Ryšių su Lietuva klausimas ir liberalų koalicijos susidarymas — Kultūrinių ryšių klausimo atsiradimas – diskusijos pradžia — Opozicija ir šalininkų koalicijos susidarymas — Išvados — Summary — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

ENAfter World War II a huge wave of refugees from Lithuania (over 60,000 people) retreated to the West. Their development and growth in the Western world was separated from their Lithuanian roots. The migration to the democratic West influenced the development of democratic ideas and liberalism among these Lithuanians, especially among the younger generation. While the Catholic political wing maintained its traditional strict organizational forms, the liberals remained divided. In the emigration liberal organizations were constantly changing according the requirements of the time, trying to renew and adapt themselves to new circumstances. The aim of the book is to explain the organizational, political aspects of the development of the liberal wing of the Lithuanian emigration and to analyze the liberal organizations: Lithuanian Freedom Fighters Alliance (LFFA), Foreign Delegation of the United Democratic Resistance Movement (FD UDRM), the Resistance Union of Lithuania (RUL), Šviesa, Santara, the Santara-Šviesa federation. Lithuanian liberalism in the emigration was distinguished for several features. First of all it was closely tied with nationalism - this explains why many representatives of (political party) joined the liberal political wing in emigration. In the liberal wing individualism became stronger and the ideas of humanism and existentialism had a strong influence. Integral liberalism, the main feature of which was a tolerant synthesis of inherent tradition and innovations, was characteristic of the liberals’ organizations. In politics liberals took the „middle way“ between stability, represented by conservatives, and radicalism. The theoretical argumentation of the liberal wing in the emigration was rather weak. The simplified understanding of liberalism as the ideological counterbalance of the secular intelligentsia to clericalism was only gradually changed and broadened, passing on to a conception of modernized cultural liberalism. [...].

ISBN:
5415016627
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76404
Updated:
2022-01-20 20:21:34
Metrics:
Views: 53
Export: