Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos bei jos įgulų santykiai 1946-1962 m

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos bei jos įgulų santykiai 1946-1962 m
Alternative Title:
The Relations of the Soviet Lithuanian Authorities with the Baltic Command and Its Garrisons in 1946-1962
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2005, 2 (18), p. 83-112
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama okupacinės kariuomenės įtaka aneksuotai Lietuvai per karinių ir vietos valdžios institucijų santykius. Analizuojama, kaip pagal karinės doktrinos pokyčius kintantys kariniai bei kariniai – socialiniai poreikiai tenkinti vietiniais ištekliais: žeme, butais, maisto produktais, mediena. Atskleidžiami karinių reformų socialiniai padariniai 1955 – 1956 m. ir 1960 – 1962 m., vietos valdžios ir karinių struktūrų bendravimas vykdant pasirengimo branduoliniam karui planus, įgyvendinant visuotinės karinės prievolės įstatymą. Tyrimo nustatyta: okupacinės kariuomenės įtaka aneksuotai Lietuvai buvo realizuojama per karinių ir vietos valdžios institucijų santykius. Karinės doktrinos pokyčiai vertė sąjunginę valdžią, karines struktūras ieškoti būdų, kaip patenkinti kintančius karinius bei karinius – socialinius poreikius panaudojant vietinius išteklius; specifinių kariuomenės buvimo sukeltų problemų sprendimas Lietuvoje buvo paremiamas atitinkamais sąjunginės valdžios nutarimais, kurie buvo sukonkretinami Vilniuje; pagal besiformuojančią naują karinę koncepciją pasirengimas NATO valstybių galimam staigiam antpuoliui iš oro ir galimam branduolinio ginklo panaudojimui vertė Lietuvoje įgyvendinti visus Maskvoje priimamus pasirengimo karui planus, kuriuos vykdydama vietos valdžia turėjo glaudžiai bendradarbiauti su karinėmis struktūromis.Reikšminiai žodžiai: Pabaltijo karinės apygardos; Sovietinė Lietuvos valdžia; Sovietinės armijos ir Lietuvos valdžios santykiai; The Baltic military districts; Soviet Lithuanian governments; Soviet army-Lithuanian government relationships.

ENThe paper analyses the influence of the occupation army on annexed Lithuania through the relations of the military and the local authorities. The study analyses how military and military-social needs, subject to alterations under the changes of the military doctrine, were met from the local resources: land, accommodation, food products and timber. The paper discloses the social consequences of military reform in 1955 – 1956 and 1960 – 1962, and cooperation between local authorities and the military structures in implementing plans of preparation for nuclear and the law on the universal military service. The study has established the following: the influence of the occupation army on annexed Lithuania was exerted through relations between the military and the local authorities. Changes of the military doctrine forced the all-Union authorities and the military structures to search for ways of meeting the changing military and military-social needs by using local resources. Solution of specific problems caused by the army’s presence in Lithuania was based on appropriate resolutions of the Soviet Union authorities that acquired a more definite shape in Vilnius. Under the new military concept that was in the process of development, preparation for the possible rapid attack of the NATO powers from air and the possible use of nuclear weapons necessitated implementation in Lithuania of all Moscow’s plans for preparation for war. Implementation of such plans required close cooperation of local authorities with the military structures.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5379
Updated:
2018-12-17 11:39:10
Metrics:
Views: 38    Downloads: 13
Export: