Sovietinės Lietuvos valdžios ir okupacinės kariuomenės santykiai 1963-1986 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinės Lietuvos valdžios ir okupacinės kariuomenės santykiai 1963-1986 m
Alternative Title:
Relations between the Soviet Lithuanian government and the Baltic military district in 1963-1986
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2006, 2 (20), p. 177-206
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sovietinės kariuomenės statusas Lietuvoje; Tesėtumo problema; Žemėnauda; Gamtonauda; Žmonių išteklių išnaudojimas.
Keywords:
LT
Gamtonauda; Kariuomenė / Army; Sovietinės kariuomenės statusas Lietuvoje; Tesėtumo problema; Žemėnauda / Land use; Žmonių išteklių išnaudojimas.
Summary / Abstract:

LTSovietinė Lietuvos okupacija pasireiškė ir sovietinės kariuomenės aprūpinimo reikiamais resursais srityje. Sovietinės Lietuvos valdžios ir okupacinės kariuomenės santykiai nebuvo pakankamai ištyrinėti. Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos santykių studija paremta 1963 – 1986 m. laikotarpio archyviniais šaltiniais, kurių analizė atskleidžia pagrindines santykių tendencijas. Santykių raida priklausė ir nuo visoje Sovietų Sąjungoje veikusios karinės doktrinos. Karinės doktrinos pokyčiai tiesiogiai įtakojo ir karinių dalinių reikalavimus vietinei valdžiai. Pagrindiniai reikalavimai apėmė karinių dalinių užimamų žemės sklypų ploto didinimą, karininkų aprūpinimą gyvenamuoju plotu, pagerinti šalies kelių kokybę, žemės ūkio technikos mobilizavimą ir žmonių resursų mobilizavimą į sovietinę kariuomenę. Karinių dalinių poreikių patenkinimui sovietinės Lietuvos valdžia naudojo vietinius resursus. Santykiai tarp sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos žemės sklypų skyrimo srityje neturėjo vieningo modelio. 1963-1986 m. laikotarpiu išryškėjo esminis santykių pasikeitimas, pasireiškęs didėjančiame atsisakymų patenkinti karinių dalinių reikalavimus skaičiuje. Santykiai tarp sovietinės Lietuvos valdžios Pabaltijo karinės apygardos priklausė ir nuo vietinės valdžios pajėgumų aprūpinti karininkus gyvenamuoju plotu bei kitų socialinių ir mobilizacinių kariuomenės poreikių patenkinimo galimybių. [Iš leidinio]

ENSoviet occupation of Lithuania was also manifest in the area of supplying Soviet army with necessary resources. The relations between Soviet Lithuania’s Government and occupying army were not sufficiently investigated. The study of relations between Soviet Lithuania’s Government and Baltic Military district is based on archival sources from 1963 – 1986 period, whose analysis reveals the main tendencies within these relations. The evolution of relations depended on military doctrine in force throughout the entire Soviet Union. The changes in military doctrine directly influenced the demands put by military units on local governments. Main demands concerned the increase of land plots occupied by military units, supply of living premises to officers, improving the quality of country’s roads, mobilization of agricultural machinery and mobilization of human resources to Soviet army. To satisfy the needs of military units, Soviet Lithuania’s Government used local resources. Relations between Soviet Lithuania’s Government and Baltic Military District were not based on a unified model when it came to allocating land plots. In 1963-1986, a notable change in relations became obvious, it was manifested in the increasing number of refusals to satisfy the demands of military units. Relations between Soviet Lithuania’s Government and Baltic Military District also depended on ability of local government to supply officers with living premises and to fulfill other social and mobilizing needs of the army.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1534
Updated:
2018-12-17 11:44:49
Metrics:
Views: 71    Downloads: 22
Export: