Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste: disertacija
Alternative Title:
Sociolinguistic competence of leading media personalities in the context of social transformations
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2012.
Pages:
130 p
Notes:
Disertacija rengta 2007-2011 m. Lietuvių kalbos institute. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Televizijos laidų kalba; Radijo laidų kalba; Šnekamoji kalba; Sociolingvistika.
EN
TV show language; Radio broadcast language; Spoken language; Sociolinguistics.
Summary / Abstract:

LTReikalavimai radijo ir televizijos laidų vedėjų kalbai, taikomi pabrėžtinai formaliam ir viešam bendravimui, Lietuvoje keliami nuo pirmųjų radijo veiklos metų. Atvejai, kai žiniasklaidos lyderiai pasitelkę platesnį kalbinį repertuarą pokalbių laidose vartoja ne vien bendrinėje kalboje įteisintą leksiką, bet ir neformaliojo stiliaus žodžius, vertinami kaip kalbos klaidos, rodančios jų kompetencijos trūkumą. Disertacijoje keliama hipotezė, kad už prastą kalbą kalbos normintojų kritikuojami dabartinės sakytinės žiniasklaidos lyderiai – populiarūs pokalbių laidų vedėjai iš tiesų išsiskiria gera sociolingvistine kompetencija, o jų kalba yra politinių ir socialinių transformacijų bei globalių permainų radijuje ir televizijoje atspindys. Disertacijos tikslas – atskleisti ideologines ir teorines skirtingų požiūrių į sakytinės žiniasklaidos kalbą priežastis, atlikti keturių dabartinės Lietuvos sakytinės žiniasklaidos lyderių sociolingvistinės kompetencijos tyrimą ir įvertinti jų kalbos vartojimą atsižvelgiant į komunikacinę situaciją ir visuomenės pokyčių (neformalėjimo, individualėjimo ir demokratėjimo) kontekstą.

ISBN:
9786094110801
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74277
Updated:
2018-11-06 14:30:25
Metrics:
Views: 81
Export: