Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinio komentaro retorika: žanro transformacijos
Alternative Title:
Rhetoric of political commentary: genre transformations
In the Journal:
Respectus philologicus. 2016, Nr. 29 (34), p. 25-32
Keywords:
LT
Politika / Politics; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTPolitiniu komentaru vadinamas vertinamasis publicistikos žanras, kurio pagrindinis požymis – subjektyvios nuomonės raiška siekiant paaiškinti politinį reiškinį ir jį įvertinti. Žvelgiant iš retorikos mokslo pozicijų, svarbiausias yra komentaro argumentacinis lygmuo – paveikus autoriaus teiginių pagrindimas, kurio formos gali būti įvairiausios: nuo argumentuoto samprotavimo ir svarstymo, priartinančio komentarą prie analitinių žanrų, iki manipuliatyvios eristinės argumentacijos vartojimo. Straipsnyje analizuojami vis gausiau socialiniuose tinkluose skelbiami politikos apžvalgininkų komentarai, kurie savitai išsiskiria iš spausdintos ir elektroninės žiniasklaidos leidiniuose publikuojamų komentarų: struktūros požiūriu jie yra pernelyg fragmentuoti, kad galėtų būti tapatinami su tradiciniu komentaru; nuo naujojo internetinių komentarų žanro skiriasi tuo, kad labai dažnai patys yra daugiakryptės interaktyvios refleksijos produktas, kurio turinio ir raiškos formos yra nulemtos specifinių komunikavimo aplinkybių. Politinis komentaras tiriamas kaip politinės retorikos raiškos forma, siekiant identifikuoti ir išskleisti politinio komentaro pokyčius bei nusakyti juos inspiruojančius veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Argumentavimas; Politinis komentaras; Politinė retorika; Argumentation; Political commentary; Political rhetoric.

ENPolitical commentary is called the genre of evaluative journalism with fundamental indication, the expression of subjective opinion, on purpose to explain political phenomena and to assess it. From the perspective of rhetoric science positions, the most important is the argumentative level of commentary, i.e., persuasive substantiation of author’s propositions with its various forms: from argued reasoning and discussion what brings commentary closer to analytical genre to the usage of manipulative eristic argumentation. This article analyses the comments of political reviewers which are different from published comments in printed and electronic media: structurally they are too fragmented to identify them as traditional comments; they are different from new genre of internet comments as usually they are the product of multidirectional interactive reflection with the content and expression forms that are predetermined by specific communication circumstances. Political commentary is explored as political rhetoric expression form on purpose to identify and reveal the changes of political commentary and to define the factors that inspire them. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.03
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60203
Updated:
2020-03-06 14:21:11
Metrics:
Views: 105    Downloads: 18
Export: