Naujojo atgimimo išvakarės : kontrsekuliarizacijos Lietuvoje kontūrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujojo atgimimo išvakarės: kontrsekuliarizacijos Lietuvoje kontūrai
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2005.
Pages:
127 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Katalikybė; Lietuvos Katalikų Bažnyčia; Posovietinė Lietuva; Sekuliarizacija; Catholicism; Church; Lithuania; Post-Soviet Lithuania, The Lithuanian Catholic Church; Secularization.
Contents:
Pratarmė — Ar reikalinga Lietuvai katalikybė? — O vis dėlto — I. Didžioji šiandienos modernybė — II. Parapinės ir kristologinės realijos — III. Europa ir islamas — IV. Tradicija ir „tradicijos“, arba kas siūlosi vietoje katalikų bažnyčios? Naujieji ir patys šviežiausi. Tylus magijos žavesys. Supratimai ir persekiojimai. Situacija. Mokslas ir okultizmas. Okultizmas ir pragmatinis mąstymas. Romos egzorcisto liudyta. Kūrėjų religingumas — V. Kelias į Romą. Frankų ar Romos imperija? Lietuviškas europinis identitetas – Roma. Prasmių horizontas ar prasmė horizonte? Šventumo grąžinimas — Pontifex maximus.
Keywords:
LT
Bažnyčia / Churche; Posovietinė Lietuva; Sekuliarizacija.
EN
Catholicism; Church; Post-Soviet Lithuania, The Lithuanian Catholic Church; Secularization.
Summary / Abstract:

LTŠi studija yra žvilgsnis, mėginantis atskleisti Katalikų Bažnyčios dinamiką ir šios dinamikos perspektyvas. Tai pasauliečio žvilgsnis į Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje, apie jos gaunamus iššūkius ir jos misijos įgyvendinimo kelius. Apie jų įvairovę. Nekalbama apie dvasinius Bažnyčios dalykus ir teologiją. Autorius siekia pažvelgti į Lietuvos Katalikų Bažnyčią kaip į gyvybingą struktūrą ir koncentruotis ties materialiu jos pavidalu bei jo sklaidos galimybėmis. Knyga kviečia pasamprotauti drauge. Lietuvoje pasipylęs kaltinimų Bažnyčiai srautas tėra pasaulinio vyksmo sudedamoji dalis. Tačiau Žmogaus orumo, jo gyvybės ir pagrindinių jo teisių nebegina niekas daugiau; Bažnyčiai praradus vertybių saugotojos ir evangelinės tradicijos sergėtojos krivūlę, jau niekas pasauliniam kapitalui ir su juo susimaišiusiam vietiniam nebetrukdys. XVIII a. prasidėjusio kapitalo puolimo tikslas – nuversti Bažnyčios galias, kurios valdo vertybes, ant vertybių pjedestalo užkelti prekę, pinigą ir žmogų paversti vartojančiu žmogumi. Žmogų išlaisvinti gali tik Jėzus Kristus, kurio misiją perteikia, tęsia ir tvirtina Katalikų Bažnyčia. Tačiau Bažnyčiai patikėtas sielas perima globalioji sekuliarizacija, apakinanti žmonių žvilgsnius ir apdujanti protus netikrais stabais. Šioje knygoje taip pat kalbama apie krikščionybės susidūrimą su islamo galiomis, modernųjį okultizmą, Romoje įkūnytas katalikiškas tradicijas ir apie šios dienos Katalikų Bažnyčios situaciją. Kokia turi būti Katalikų Bažnyčios vieta? Kaip jai atsakyti į iššūkius? Ši knyga apie galimybes ir sėklas, dygstančias ateitin.

ENThis article is a view attempting to reveal the dynamics and prospects of the Catholic church. It a secular man’s attitude towards the state of the catholic Church in Lithuania, the challenges it faces and the ways it implements its mission. It discusses the variety of these ways. The article does not deal with spiritual aspect of the Church and the theology. The author seeks to look at the Lithuanian Catholic Church as a lively structure and focus on its material form. The book invites to contemplate together with the author. The wave of accusations with regard to the Church is merely an integral part of the global processes. However, no other institute protects the human dignity, his life and fundamental rights. With the Church having lost its function as a defender of values and evangelical traditions, no one will impede the global capital. The goal of the attack of the capital of the 18th century was to overthrow the powers of the Church, and to put goods and money above fundamental values as well as to turn man into man of consumption. Only Jesus Christ can liberate the man. However, the souls delegated to the Church are attracted by global secularisation. This book also speaks about the collision of the Christianity with Islamic powers, modern occultism and the current state of the catholic church. What would be the place of the Catholic Church? How can it respond to these challenges? This book is about the possibilities it has.

ISBN:
9955656085
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37067
Updated:
2019-03-21 18:27:15
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: