Первые литовские газезеты о родном языке : Tilžės keleivis ("Тильлзитский путешественник"), Aušra ("Зоря") и Varpas ("Колокол")

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Первые литовские газезеты о родном языке: Tilžės keleivis ("Тильлзитский путешественник"), Aušra ("Зоря") и Varpas ("Колокол")
In the Book:
Исторический путь литовской письменности / науч. ред. С. Ю. Темчин. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. P. 182-196
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization.
Summary / Abstract:

LTPranešimo tikslas – aptarti straipsnius lietuvių kalbos tema, išspausdintus spaudos draudimo metais ėjusiuose lietuviškuose „Aušros“ ir „Varpo“ laikraščiuose, kurie turėjo didelę įtaką bendrinės kalbos ir tautinės savimonės formavimuisi, bei palyginti juos su valdžiai lojalaus vakarų Prūsijos laikraščio „Tilžės keleivis“ publikacijomis. Autorė siekia atkreipti tyrėjų dėmesį į iki šiol mažai nagrinėtą kritinio lietuvių kalbos vertinimo aspektą periodikoje, kuris atspindi tiek tautinę savimonę, tiek kalbos politiką apskritai. Analizuojami straipsniai, aptariantys kalbos reiškinius tautiškumo, valstybingumo, švietimo ir kultūros kontekste. Tiriama, kaip skirtinguose laikraščiuose atspindimas kalbos ir visuomenės ryšys, kiek dėmesio skiriama aktualių kalbinių problemų sprendimui. Apibendrintai teigiama, kad tautinio prisikėlimo retorika, teigianti kalbą, kaip pagrindinę tautinio ir politinio sąmoningumo, asmeninės ir politinės laisvės sąlygą, būdinga ne tik tautinę-patriotinę spaudą atstovaujantiems „Aušros“ ir „Varpo“ leidiniams, bet ir „Tilžės keleiviui“. „Aušroje“ ir „Tilžės keleivyje“ kalba ir jos vertė aukštinama moksliškai pateikiamais romantiniais argumentais, pasitelkiant emocinę retoriką, raginančią lietuviškai kalbėtis ir didžiuotis kalba. „Varpui“ būdingi praktiniai patarimai, padėsiantys stiprinti socialines ir politines lietuvių kalbos pozicijas. „Aušroje” pasirodė pirmieji šviečiamojo pobūdžio straipsniai su moksliškai paremtomis lietuvių kalbos ir jos vartojimo rekomendacijomis. „Varpo“ publikacijos suvaidino svarbų vaidmenį formuojantis bendrinei kalbai.Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Kalbos vertinimas; Kalbos ir visuomenės santykis.

ENThe article is aimed at discussing articles on the topic of the Lithuanian language, published in the Lithuanian newspapers “Aušra” and “Varpas” during the years of the Lithuanian press ban, which had a great influence on the development of the standard language and national identity, as well as comparing them with the publications of the newspaper “Tilžės keleivis” of Western Prussia, which was loyal to the authorities. The author aims to draw researchers’ attention to the aspect of critical assessment of the Lithuanian language in periodicals, which reflects national identity and language policy in general and has been little analysed up to now. The articles analysed discuss linguistic phenomena in the context of national identity, statehood, education and culture. It is studied how different newspapers reflect the link between the language and the society, what attention is paid to solving of relevant language problems. In summary, it is stated that the rhetoric of the national revival movement, according to which the language is a major precondition for national and political awareness, as well as for personal and political freedom, is characteristic not only of the publications “Aušra” and “Varpas”, which represent national patriotic press, but also the “Tilžės keleivis”. The “Aušra” and “Tilžės keleivis” stress the language and its value by providing romantic arguments in a scientific way, by emotional rhetoric urging to speak Lithuanian and be proud of the language. Practical tips, which help to strengthen social and political positions of the Lithuanian language, are typical of the “Varpas”. The “Aušra” was the first to publish articles of educational nature with scientifically-based recommendations on the Lithuanian language and its use. The publications of the “Varpas” played an important role in the development of the standard language.

ISBN:
998666893X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2249
Updated:
2018-03-21 15:43:38
Metrics:
Views: 24
Export: