Lietuviškieji slapyvardžiai. T. 1: Autoriai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškieji slapyvardžiai. T. 1: Autoriai
Alternative Title:
Lithuanian Pseudonyms: Collection of Pseudonyms Used in Lithuanian Press until 1990
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004.
Pages:
363 p
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLeidinys „Lietuviškieji slapyvardžiai“ įtrauktas į Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečio minėjimo leidybos programą. Juo siekiama parodyti sudėtingą lietuviškos spaudos kelią, atskleisti slapyvardžius kaip socialinį, kultūrinį reiškinį, specifinį lietuviškos raštijos bruožą, o jų vartojimą – kaip vieną iš tautos raiškos būdų. Veikale pateikta 8190 autorių ir 30950 slapyvardžių, kuriais buvo pasirašinėjama nuo lietuviškosios raštijos pradžios iki 1990 metų, t. y. iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Jame užfiksuoti slapyvardžiai, vartoti Lietuvoje ir kitose valstybėse leistoje spaudoje lietuvių kalba. Skelbiami ir tie slapyvardžiai, kuriais lietuvių visuomenės, politikos, kultūros veikėjai pasirašinėjo kitų tautų spaudoje ar kitomis kalbomis leistas savo knygas. Sąvadą sudaro 2 tomai: „Autoriai“ ir „Slapyvardžių žodynas“. Pirmame tome abėcėlės seka surašytos autorių pavardės, vardai, gyvenimo metai, veiklos pobūdis ir išvardijami jų vartoti slapyvardžiai. Tome taip pat publikuojami straipsniai, kuriuose apibūdinama lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo epocha ir pateikiam lietuviškųjų slapyvardžių, tapusių tuo laikotarpiu neatskiriamu lietuviškos spaudos atributu, charakteristika. Leidinys naudingas besidomintiems Lietuvos istorija, kultūra, tyrinėjantiems lietuviškos spaudos istoriją.Reikšminiai žodžiai: Slapyvardžiai; Lietuviška spauda; Autoriai.

ENThe publication Lithuanian Pseudonyms is included in the publishing programme of 100-year anniversary since the recovery of Latin-letter Lithuanian press. It aims to portray the difficult path of the Lithuanian press, discuss pseudonyms as a social and cultural phenomenon, a specific feature of Lithuanian writing and the use of pseudonyms as one of the ways of a nation’s expression. The monograph presents 8,190 authors and 30,950 pseudonyms used since the start of the Lithuanian writing until the restoration of Lithuanian independence in 1990. The publication includes pseudonyms used in Lithuania and Lithuanian-language press in other countries, as well as assumed names used by Lithuanian public, political and cultural figures in foreign press or books published in other languages. The collection consists of two volumes: Authors and Dictionary of Pseudonyms. Volume 1 provides an alphabetical list of last names, first names, years of life, type of activities and pseudonyms of authors. It also includes articles describing the era of prohibition of Lithuanian-language Latin-letter press and characterises Lithuanian pseudonyms that had become an integral element of Lithuanian press. The publication is useful for those interested in Lithuanian history and culture, also researchers of the history of Lithuanian press.

ISBN:
9955541261
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7280
Updated:
2013-04-28 16:34:53
Metrics:
Views: 133
Export: