Motiejus Miškinis – literatūros istorikas ir kritikas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motiejus Miškinis – literatūros istorikas ir kritikas
Alternative Title:
Motiejus Miškinis – literature critic and historian
In the Journal:
Lituanistica. 2011, Nr. 4, p. 463-471
Keywords:
LT
Motiejus Miškinis; Nacionalinė literatūra; Neoromantizmas; Psichologizmas; Tautos ir tautybės.
EN
National literature; Neo-romanticism; Psychologism; Spirit of nation.
Summary / Abstract:

LTSkaitytojams poeto Antano Miškinio vyriausiasis brolis Motiejus Miškinis iki šiol plačiau yra žinomas tik kaip vertėjas ir vadovėlio Lietuvių literatūra, pirmą kartą išleisto 1939 m. ir perspausdinto 1990-aisiais, autorius. Šios neeilinės asmenybės biografija tikrai įdomi: Nepriklausomos Lietuvos savanoris, Užsienio reikalų ministerijos diplomatas, mokytojas Kaune ir Marijampolėje, Raseinių gimnazijos direktorius, Švietimo ministerijos Pradžios mokyklos departamento direktorius, vienas iš 4-ojo dešimtmečio švietimo reformos strategų Lietuvoje, vokiečių okupacijos metais – Vilniaus universiteto rusų literatūros dėstytojas. Tarpukariu pedagogikos ir visuomeniniais klausimais M. Miškinis rašė Lietuvos aide, Lietuvos mokykloje, Mokslo dienose, Tautos mokykloje, Vaire ir kt., o literatūros mokslo ir kritikos baruose aktyviau pasireiškė 1926–1943 metais. Jo straipsniai buvo išspausdinti Darbuose ir dienose, Literatūros naujienose, Pjūvyje, Praduose ir žygiuose, Šviesos keliuose, Tėvų žemėje. Šiame straipsnyje bendrais bruožais apžvelgta mažai kam žinoma jo literatūrinių darbų visuma daugiausia dėmesio skiriant M. Miškinio publikacijoms žurnale Šviesos keliai. Būdamas iš prigimties pedagogas jis labai rūpinosi besimokančio jaunimo bendrąja ir literatūrine kultūra. Straipsnyje taip pat bandoma nustatyti, kurios publikacijos minėtame žurnale priklauso Motiejui ir kurios Antanui Miškiniui. [Iš leidinio]

ENBased on printed and archival sources, this article gives an overview and a broad outline of the main literary scientific works of Motiejus Miškinis (1897–1979), a literature critic and researcher. The article states that M. Miškinis printed his most valuable articles in 1931–1936 when he edited the “Paths of Light” („Šviesos keliai“) magazine for senior schoolchildren. M. Miškinis was born in Eastern Lithuania and therefore had a delicate literary sensibility to nicely specify the creative peculiarities of such writers and poets of Eastern Lithuania as Antanas Baranauskas, Antanas Vienažindis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Biliūnas, Antanas Žukauskas-Vienulis. M. Miškinis was also very well familiar with Western and Russian literature and left us momentous psychological-literary portraits of George Noel Gordon Byron, François-René de Chateaubriand, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Fiodor Dostoyevski, Lev Tolstoy and other classical writers. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33806
Updated:
2018-12-17 13:08:04
Metrics:
Views: 25    Downloads: 8
Export: