Rūpintojėlio pirmavaizdžio problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rūpintojėlio pirmavaizdžio problema
Alternative Title:
Study of the prototype of Christ in Distress
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 99-111. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Ikonografija / Iconography; Liaudies menas / Folk art; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTAtkeliavusi į Lietuvą Rūpintojėlio ikonografinio tipo vaizdavimo tradicija ne tik išlaikė seniausias atmainas ir variantus, bet, įsitvirtindama liaudies mene, patyrė įdomias transformacijas. Straipsnyje pasiremta analogiška Annos Kunczyńskos Rūpintojėlio tipologija, paskelbta 1960 m. Lenkijos dailėje. Lietuviškoje Rūpintojėlio vaizdavimo tradicijoje susiliejusios kelios tendencijos – europietiškosios dailės (Vokietijos, Lenkijos) bei stačiatikių dailės įtaka ir vietinės kultūros specifika – suformavo savitą ir daugiasluoksnį Rūpintojėlio atvaizdą. Lietuvos liaudies mene galima išskirti tris atmainas. Jos buvo išskirtos pagal semantinius, istorinius ir formaliuosius bruožus. Pirmoji – archaiškoji – žymi Rūpintojėlio prototipų ir Kristaus ikonografijos samplaiką. Antroji, gotikinė, atmaina sutinkama visoje Lietuvos teritorijoje, trečioji – barokinė – išsivysto į tris dideles atšakas. Barokinės atmainos „Gyvojo Kristaus“ grupė dominuoja Vakarų ir Šiaurės Žemaitijoje. „Kenčiančio Kristaus“ grupė būdingesnė profesionaliai kūrybai, liaudies dailėje ji neįsitvirtino. Kiek populiaresnė yra barokinė mišrioji grupė, kurios susiformavimą lėmė kelių ikonografinių tipų samplaika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rūpintojėlis; Ikonografija; Liaudies menas; Sakralinė dailė; Kenčiantis Kristus; Christ in Distress.

ENIconographic tradition of the image of Pensive Christ in Lithuania did not only preserve its most archaic variety, but it experienced interesting transformations before getting entrenched in the folk art. The article is based on an analogous image of the Polish art, presented by Anna Kunczyńska in 1960. A few tendencies of representing the Lithuanian version of Pensive Christ have merged: European art (German and Polish) and the orthodox tradition, which brought their own specific of culture, which shaped an individual and multiple image of Pensive Christ. According to semantic, historical and formal characteristics, three different traditions have been distinguished in the Lithuanian folk art: the first - archaic one - is a mixture of famous prototypes of Pensive Christ images and iconography. The second - gothic one - is found in the entire territory of Lithuania, and the third - baroque tradition – has been divided into three large groups: a baroque image of ‘Resurrected Jesus’, found in western and northern part of the western Lithuanian region, the image of ‘Suffering Jesus’ is more typical of professional art, and it did not establish in the folk art. And finally, there is a popular baroque group which is a mixture of different iconographic types.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7263
Updated:
2018-12-17 11:20:35
Metrics:
Views: 44    Downloads: 14
Export: