Lietuviški elementoriai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviški elementoriai
Editors:
  • Rabačiauskaitė, Aurelija, sudarymas [com]
  • Korsakaitė, Ingrida, sudarymas [com]
Publication Data:
Kaunas : Šviesa, 2000.
Pages:
373 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Vytautas Merkys. Pratarmė — Magdalena Karčiauskienė. Lietuviškų elementorių raida — Jonas Ambrukaitis. Specialiųjų mokyklų elementoriai — Valentinas Vytautas Toločka. Elementoriai akliesiems — Loreta Morkevičienė. Elementoriai vaikams su klausos negalia — Zigmas Zinkevičius. Elementorių kalba — Ingrida Korsakaitė. Elementorių iliustravimas ir apipavidalinimas — Iliustracijos — Aurelija Rabačiauskaitė. Lietuviškų elementorių bibliografinė rodyklė — Elena Marcelionienė. Pabaigos žodis — Summary — Rezümee — Резюме — Lietuviškų elementorių leidimo ir spausdinimo vietų sąrašas — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Elementorius; Pradžiamoksliai; Rašymas; Švietimas; Didaktika; Pedagogika.
EN
Teaching; Writing; Education; Didactics; Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTKnyga - žmonijos, kiekvienos tautos kultūros vertybė, atsiradusi drauge su raštu. Knygoje sustabdomas laikas - užfiksuota akimirka išlieka amžiams - taip knyga sukuria paminklą epochai ir žmogui. Ji, kaip nė vienas kitas žmogaus kūrinys, gali tapti paminklu sau pačiai. Knyga „Lietuviški elementoriai“ ir yra toks paminklas - paminklas pirmajai vaiko knygai - elementoriui. Šis leidinys-bibliotekininkų, pedagogų, mokslininkų, dailėtyrininkų, dailininkų ir redaktorių bendro darbo vaisius. Įvairiems elementoriaus tyrimo aspektams čia skiriamos atskiros studijos ir straipsniai, pateikiama išsami lietuviškų elementorių bibliografija bei pradžiamokslių nuotraukos. Todėl ši knyga kartu yra ir lietuviškų elementorių albumas. [Iš leidinio]

ENAs a value of humanity and of every nation, the book appeared together with writing. Time stops in a book, the recorded moment survives for centuries, and thus a book erects a monument to the epoch and man. Unlike any other work of man, the book can turn into a monument to itself. This is the case with Lietuviški elementoriui (Lithuanian Primers), a monument to a child’s first book - a primer. This publication is the result of the joint efforts of librarians, scientists, artists and editors. Apart from individual studies and articles dealing with different aspects of research into the primer, it offers an exhaustive bibliography of Lithuanian primers, and their photographs. Therefore this book is simultaneously an album of Lithuanian primers. The appearance of the Lithuanian primer coincided with the appearance of the first Lithuanian book and the creation of the Lithuanian printed word. Mažvydas’ small book brought Lithuania to the community of civilised European nations: the Latin alphabet was adapted to the Lithuanian language, and since 1547 the Lithuanians have had their writing. ‘The history of Lithuanian primers is a bright reflection of the whole of our cultural history,’ writes the academician historian Vytautas Merkys in the forward to Lietuviški elementoriai, which outlines the landmarks of the development of the primer in the context of the nation’s history - its religion, politics, economy, changes in the public life. [...].The study presents a short review of the illustrations of Lithuanian primers published abroad. The study ends with the generalisation of the most outstanding changes in primer illustrating. They are related to the changes in textbook methodologies, and the author points out that today the authors and illustrators of primers are united by the aspiration towards a harmonious unity of teaching, educational and aesthetic elements. The book Lietuviški elementoriai contains an exhaustive bibliographical index of Lithuanian primers, with their bibliographical descriptions and explanations, compiled by the bibliographer Aurelija Rabačiauskaitė. Lietuviški elementoriai as if gives the second life to all Lithuanian primers, shows their place in the history of our primary school. Having made acquaintance with it, we ourselves will be stronger in searching for new, more progressive paths leading the child to the great miracle - the book. [From the publication]

ISBN:
5430025283
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72032
Updated:
2020-04-28 20:01:57
Metrics:
Views: 104
Export: