Technologinis ugdymas. Realių pokyčių galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinis ugdymas. Realių pokyčių galimybės
Alternative Title:
Technological education. Opportunities of real changes
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 82, p. 85-90
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama technologinio ugdymo raida ir jos tyrimo ypatumai Lietuvoje. Aktualus ir tirtinas tampa reformuojamas formalusis technologinis ugdymas, šiandien besiplėtojantis į technologinio ugdymo sistemą. Probleminė situacija iškyla Lietuvos švietimo kontekste realių galimybių ir siekiamų pokyčių erdvėje, kintant visuomenėje plėtojamai technologijos sampratai. Tyrimo tikslas – atskleisti technologinio ugdymo prielaidų dermės problematiką analizuojant technologinio ugdymo raidą ir jos tyrimo ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti dermės sampratą; 2. Apibūdinti technologinio ugdymo raidą ir jos tyrimo ypatumus; 3. Atskleisti technologijos perkėlimo modelio pritaikymo galimybes technologinio ugdymo kaitos analizei. Tyrimo objektas . technologinio ugdymo prielaidų dermė. Dermės samprata. Technologinio ugdymo raida ir jos tyrimo ypatumai. Siekiant progresyvios technologinio ugdymo kaitos Lietuvoje, atskleidžiamas mokslinių tyrimų technologinio ugdymo srityje reikšmingumas. Demonstruojamas O. Walumbwa’os (1999) konceptualaus technologijos perkėlimo modelio tinkamumas technologinio ugdymo kaitos analizės tyrimams.Reikšminiai žodžiai: Technologinis ugdymas; Technologinio ugdymo tyrimo ypatumai; Technologijos perkėlimo modelis.

ENThe article analyses the development of technological education and peculiarities of the research of this development in Lithuania. Formal technological education currently undergoing the reform is relevant and demanding research and today is developing into the system of technological education. Problematic situation emerges in the context of Lithuanian education within the environment of real opportunities and pursued changes with the change of publicly-developed technological concept. The purpose of the research is to reveal the issues of the harmony of premises for technological education by analysing the development of technological education and peculiarities of the research of this development. The objectives of the research: 1. Reveal the concept of the harmony; 2. Describe the development of technological education and peculiarities of the research of this development; 3. Disclose the ways of adjusting the model of technology transfer for the analysis of the change of technological education. The object of the research is the harmony of premises for technological education. Concept of harmony. Development of technological education and peculiarities of the research of this development. With a view to achieving progressive change of technological education in Lithuania, the significance of research in the area of technological education is revealed. The paper demonstrates the relevance of O. Walumbwa’s (1999) conceptual model of technology transfer for the research of the analysis of change in technological education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7187
Updated:
2018-12-20 23:10:46
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: