Buities darbų mokytojų rengimas Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buities darbų mokytojų rengimas Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Training of Domestic Chores Teachers in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
145, 31 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTBuities darbų pamokose vidurinėse mokyklose jungiama teorinė ir praktinė veikla, įvyksta intelekto ir rankų darbo integracija. Tokiu būdu susidaro galimybė ugdyti darbštumą, pareigingumą, savarankiškumą, kūrybiškumą ir pan. Buities darbų dalyko svarba vaiko kaip asmenybės ugdyme, jo adaptacijoje į realų kasdieninį gyvenimą yra gana didelė. Todėl šio dalyko pedagogas tui būti aukštos dalykinės, metodinės, pedagoginės kvalifikacijos. Buities darbų mokytojas savo ruožtu turi būti universalus, o jo žinių ir įgūdžių erdvė- labai plati. Šio darbo tikslas- išnagrinėti būsimų pedagogų - buities darbų mokytojų rengimo patirtį, to rengimo atitikimą vykdomai švietimo reformai, šio dalyko mokytojų engimo tobulinimo galimybes. Tyrime naudojamos pedagoginė, psichologinė bei dalykinė literatūros analizė ir sintezė, švietimo reformos dokumentai, pedagogų rengimo aukštosiose mokyklose planų analizė, pokalbiai su tėvais buities darbų mokytojais ir t.t. Straipsnio aktualumas ir naujumas pasižymi tuo, kad pirmąkart Lietuvoje tiriamas buities darbų mokytojų rengimas, apibendrinant jų ruošimo patirtį ir kūrybinius ieškojimus. [Iš leidinio]

ENThe domestic chores lessons in secondary schools join theoretical and practical activity and delivers integration of intellect and manual work. This way, a possibility is created to educate diligence, dutifulness, independence, creativity, and etc. Importance of the domestic chores subject in education of a child as a personality and his/her adaptation in real daily life is rather significant. Therefore, the pedagogue of this subject has to have high qualification in the subject, methodology, and pedagogy. A teacher of domestic chores has to be universal and has a very wide scope of knowledge and skills. The aim of this paper is to analyse the training experience of future domestic chores teacher and correspondence of the training to the delivered reform of education as well as possibilities pertaining to improvement of this subject teacher training. The research uses the analysis and synthesis of pedagogic, psychological, and subject literature, education reform documents, analysis of pedagogue training in schools of higher education, interviews with parents and domestic chores teachers, and etc. The relevance and novelty of the article is characterized by the first time in Lithuania research training of domestic chores teachers, summary of their training experience and creative searching.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11490
Updated:
2022-02-07 20:09:40
Metrics:
Views: 27
Export: