Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos modelis
Alternative Title:
Socialization model for children with special needs
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 167-173
Keywords:
LT
Socializacija / Socialization; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos teorinės specialiųjų poreikių vaikų socializacijos prielaidos: socializaciją nulemiančių veiksnių, požymių ir sąlygų įvairovė, pateikiami ir pagrindžiami sutrikusio intelekto vaikų socializacijos modelio struktūriniai elementai, atskleidžiami jų įgyvendinimo ypatumai, organizuojant vaikų gyvenimą bei socializaciją praktinėje veikloje vienoje iš bendruomeninio naujo tipo socialinių institucijų, kurioje gyvena sutrikusio intelekto vaikai, nuo gimimo likę be tėvų globos. Tyrinėjamas socializacijos procesas apėmė 10-ies metų laikotarpį, per kurį socializacijos modelio sudėtinių dalių pagrįstumas buvo tikrinamas daugeliu įvairių vaiko veikos sričių tyrimais, patvirtinusiais sudaryto sutrikusio intelekto vaikų socializacijos modelio teisingumą bei efektyvumą. Tai iliustruojama analizuojant vieno iš specialių poreikių vaikų socializacijos empirinio tyrimo, kuriame vertinamas socialinėje institucijoje gyvenančių 40 vaikų, turinčių proto negalę, elgesio adaptyvumas socializacijos srityje, duomenis. Tyrimų rezultatų pagrindu pateikiamos pagrindinių socializacijos veiklų, lemiančių socializaciją, sąlygos, taip pat neįgalių vaikų bendradarbiavimo prielaidos ir jų plėtros, sąveikos su aplinka, socialinio elgesio formavimo ir modifikavimo pedagoginiai ir socialiniai metodai bei būdai, naudingi praktiniam socializacijos modelio įgyvendinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialiųjų poreikių vaikai; Dalyvumas; Funkcionavimas; Socializacijos modelis; Socialinė interiorizacija; Socialinė adaptacija; Socializacijos kryptys; Socializacija; Veiklos; Požymiai; Sąlygos.

ENThe article deals with theoretical preconditions for socialisation of children with special needs: the diversity of factors, features and conditions that determined socialisation, structural elements of socialisation of children with mental disorders are presented and substantiated, peculiarities of their implementation are revealed when organising children’s life and socialisation in their practical activity at one of social institutions of the communal new type in which children with mental disorders who were deprived of parental care from their birth live. The process of socialisation under investigation encompassed a ten-year period during which validity of the constituent parts of the socialisation model was checked by many investigations into various spheres of a child’s activity, which confirmed the correctness and efficiency of the socialisation model constructed for the children with mental disorders. This is illustrated by analysing the data of one empirical investigation into socialisation of children with special needs in which behavioural adaptation in the sphere of socialisation of 40 children with mental disorders residing in a social institution was evaluated. On the basis of the investigation results pedagogical and social methods and approaches of main socialisation activities determining socialisation, as well preconditions for co-operation of disabled children and their development, interaction with the environment, formation and modification of a social behaviour are presented.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7171
Updated:
2018-12-17 11:49:56
Metrics:
Views: 118    Downloads: 46
Export: