Educational barriers to the teacher profession : perceptions of their importance in VPU students' sample

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational barriers to the teacher profession: perceptions of their importance in VPU students' sample
Alternative Title:
Mokymosi kliūtys, jų svarbos suvokimas, siekiant įgyti mokytojo profesiją: VPU studentų požiūris
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2009, Nr. 20, p. 52-58
Keywords:
LT
Aplinkos kliūtys; Asmeninės kliūtys; Mokymosi kliūtys; Suvokimas.
EN
Educational barriers; Environmental barriers; Perception; Personal barriers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kaip universiteto studentai suvokia mokymosi kliūčių svarbą. Mokymosi kliūtys laikomos svarbiu profesinės raidos veiksniu. Tyrimo tikslas — nustatyti, ar yra šių kliūčių svarbos suvokimo skirtumų tarp moterų ir vyrų, taip pat tarp pirmo ir trečio kursų tiriamų studentų grupių. Tiriamiems 404 Vilniaus pedagoginio universiteto studentams buvo pateiktas mokymosi kliūčių sąrašas. Nustatyti statistiškai reikšmingi mokymosi kliūčių svarbos suvokimo, atsižvelgiant į lytį (t = -1,712, df = 402, p = 0,02) ir kursą (t = 2,562, df = 402, p = 0,001), skirtumai. Moterys studentės ir vyrai studentai skirtingai suvokia tokių mokymosi kliūčių, kaip fizinės ir psichinės sveikatos problemos, didėjantis mokestis už mokslą, vaikų auginimas, blogas dėstytojų pasiruošimas ir šeimos paramos trūkumas, svarbą. Pirmo ir trečio kurso studentai skirtingai suvokia tokių mokymosi kliūčių, kaip žemas akademinis pažangumas, mokymosi tikslų trūkumas, didėjantis mokestis už mokslą, blogas dėstytojų pasiruošimas, šališka finansavimo sistema, vaikų auginimas, vangus biurokratinis universiteto valdžios požiūris, šeimos paramos trūkumas ir didelis bedarbystės dažnis tarp universiteto diplomantų, svarbą. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article and the research on which it reports was to analyze the importance of educational barriers to the teacher profession perceived by the students of Vilnius pedagogical university. Significant differences (p <0,05) in perceptions of educational barriers' importance by female and male students were found in the physical and psychical health problems, rising tuition costs, child rearing, poor quality of teachers' preparation, and lack of family support. Significant differences (p <0,05) in perceptions of educational barriers' importance by first-year and third-year students were found in the low academic performance, lack of educational goals, rising tuition costs, poor quality of teachers' preparation, biased funding system, child rearing, heavy bureaucratic approach of university authorities, lack of family support, and high rate of unemployment between university graduates. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24941
Updated:
2018-12-17 12:38:28
Metrics:
Views: 8
Export: