Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų (vaikinų), įstojusių į pirmą kursą, fizinio išsivystymo ir parengtumo bei funkcinio pajėgumo kaitos 2002-2008 metais tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų (vaikinų), įstojusių į pirmą kursą, fizinio išsivystymo ir parengtumo bei funkcinio pajėgumo kaitos 2002-2008 metais tyrimas
Alternative Title:
Inquiry into the changes in physical development, preparedness, and functional capacity exhibited by freshers (boys) enrolled at Vilnius Gediminas Technical University in 2002-2008
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2010, Nr. 1, p. 13-18
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTIlgalaikių tyrimų, nagrinėjančių studentų, skirtingais metais įstojusių į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmą kursą, fizinį išsivystymą, parengtumą ir funkcinį pajėgumą, stokojama. Aktualu ilgesnį laiką tirti į pirmą kursą įstojusių studentų fizinio išsivystymo, parengtumo ir funkcinio pajėgumo kaitą. Darome hipotetinę prielaidą, kad, kintant Lietuvos socialinėms ir ekonominėms sąlygoms, keičiantis studentų, įstojusių į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) pirmą kursą, dvasinėms ir fizinėms vertybėms, nuosekliai kinta įstojusiųjų fizinio išsivystymo, parengtumo ir funkcinio pajėgumo rodikliai. Iškėlėme tikslą – ištirti studentų, įstojusių į VGTU pirmą kursą skirtingais (2002 ir 2008) metais, fizinį išsivystymą, fizinį parengtumą, funkcinį pajėgumą bei atlikti gautų duomenų lyginamąją analizę. Tyrimo objektas: įstojusių į VGTU pirmą kursą studentų fizinis išsivystymas, fizinis parengtumas ir funkcinis pajėgumas. Buvo tiriami atsitiktine tvarka atrinkti VGTU pirmo kurso 19-20 metų studentai, įstoję 2002 m. (n = 117; 1 tyrimas) ir 2008 m. (n = 122; 2 tyrimas).Išanalizavus tyrimų duomenis matyti, kad VGTU pirmakursių plaučių ventiliacijos rodikliai turi ryškią tendenciją blogėti, šį procesą gali sustabdyti studentų fizinis aktyvinimas. Greta blogėjančių aerobinių galių, pirmakursių greitumą apibūdinantys rodikliai per 6 metus pagerėjo. Mūsų atliktų studentų tyrimų duomenų palyginimas su keliais dešimtmečiais anksčiau atliktų tyrimų duomenimis iš dalies atskleidė Lietuvos jaunuolių fizinės būklės blogėjimo tendencijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinis išsivystymas ir parengtumas; Funkcinis pajėgumas; Studentai; Functional capacity; Physical development and preparedness; Student; Students.

ENLongitudinal studies inquiring into the features exhibited by freshers enrolled at higher schools in different years are far from numerous. Thus, it is especially urgent to examine the changes in physical development, preparedness, and functional capacity demonstrated by freshers over a longer period of time. We hypothesize that changes in Lithuania’s socio-economic circumstances and also in Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) freshers’ moral and physical values invite corresponding changes in the indices of physical development, preparedness, and functional capacity shown by students. Our aim is to inquire into the physical development, physical preparedness, and functional capacity of VGTU freshers enrolled in different years (in 2002 and 2008) as well as to carry out the comparative analysis of findings. Research subject: physical development, physical preparedness, and functional capacity of VGTU freshers. Research involved VGTU freshers selected by random, mean age 19-20 years, enrolled in 2002, n = 117 (study 1), and freshers enrolled in 2008, n = 122 (study 2).Lung ventilation indices exhibited by VGTU freshers show a marked tendency towards decrease. This process may be stopped by students’ physical activation. In spite of decreasing aerobic capacity the indices reflecting freshers’ speed have increased over 6 years. Comparison of our study data with the findings of research carried out several decades ago revealed, to a definite degree, tendencies towards the deterioration of physical condition formation in Lithuanian youth. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26715
Updated:
2022-11-07 15:43:42
Metrics:
Views: 13
Export: