Manifestuojanti Klėja : istorikai ir istorika Lietuvoje 1883-1940 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Manifestuojanti Klėja: istorikai ir istorika Lietuvoje 1883-1940 metais
Alternative Title:
Clio in the Manifest: historians and historik in Lithuania in 1883-1940
Editors:
Norkus, Zenonas, pratarmė [aui]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Pages:
639 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Autoriaus žodis — Santrumpos — Įvadas — Nacionalinė istoriografija ir jos pažintinių interesų klostymasis — Nacionalizmo ir istorijos amžius — Praeities prijaukinimo profiliai 1883-1904 metais — Intelektualinių manifestų laikas: 1904-1915 metai — Istorijos moksliškėjimo ir istoriko profesijos įkalnė — Kaip tirti ir rašyti istoriją? Istorijos supratimo konceptualizacija — Kritika, polemikos, manifestai: naujoji istorija vs patriotinis pragmatizmas — Akademinės disciplinos link: 1915-1929 metai — „Mes įkūrėme lietuvišką Universitetą.“ Institucionalizacijos impulsai ir charakteris — Augustinas Voldemaras: tarp kritinės istorikos peržiūros ir istorijos atnaujinimo — Istorizmo ir istoriko veiksmų pagrindimas: Jono Totoraičio versija — Žinojimo migracijos fenomenas: Rusijos istorikai Lietuvoje — „Istorinio metodo imperija“: École Méthodique Paryžiuje ir Lietuvoje — Išbandymų ir brandos dešimtmetis — Jaunųjų istorikų kartos teorinės ir metodologinės steigtys — Istorikų tinklo sociografija — Istoriografijos augimo socialinės potekstės ir sunkumai — Iliustracijos — Epilogas — Redakcinės pastabos — Bibliografija — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Istoriografija; Istorikai.
EN
Historiography; Historians.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama Lietuvos profesionalios istoriografijos genezė ir sklaidos tradicija 1883–1940 metais. Monografijos aktualumą ir naujumą nužymi integralus ir sintetinis žvilgsnis į Lietuvos nacionalinės istoriografijos tapsmą. Pasitelkiamas tarpdisciplininis požiūris ir lyginamoji perspektyva, istoriografija ir istorika matoma tiek bendresnėje tuometinių Lietuvos humanitarinių mokslų, tiek nagrinėjamo laikotarpio europinės istoriografijos raidos panoramoje. Kartu tai pirmasis išsamus lietuviškosios istorikos ir istorijos metodologijos tekstų tyrimas.

ENThis monograph analyzes the genesis and spread of the tradition of Lithuanian amateur and professional historiography in 1883–1940. This is the first attempt to undertake a detailed interpretation of the theoretical underpinnings of the then science of history in Lithuania. The examination of theoretical and methodological orientations of the science of history in Lithuania in the context of the changes of European historiography is an essential part of this study. The social dimension of scientific, literary, musical, artistic and other intellectual phenomena has long been an object of scientific research and study. Historiography, the study of the development of the science of history, is no exception. History of historiography may be and in fact is multifarious. For a while it was written as an epic of the biographies and oeuvres of the most prominent historians. The issue of the characteristics and scope of the history of historiography is not new, and it places the inquirer at the very center of self-reflection of the history of historiography. As long as two decades ago, a prominent German historian Horst Walter Blanke summed up ten paths that are taken in studying the development of historiography, from portraits (i.e. monographs on personalities) to metatheoretical reflection on the practice of the science of history. The history of historiography and its reflection have made several more steps towards diversity since Blanke proposed his typology. Furthermore, during this period, specialized essay collections, focused on presenting new forms of and new approaches to the history of historiography, were prepared. However, despite the diversity of the approaches to contemporary history of historiography in terms of both form and content, it is possible to distinguish several levels of historiographical research and the historiographical process that most of today’s work on the history of historiography focuses its analysis on. [..].

ISBN:
9786094598616
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68287
Updated:
2022-01-26 14:56:23
Metrics:
Views: 30    Downloads: 9
Export: