[Lietuvių kalbos instituto istorija. D. 1, Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija. Danguolė Mikulėnienė] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Lietuvių kalbos instituto istorija. D. 1, Lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija. Danguolė Mikulėnienė]: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2023, t. 87, p. 347-352
Summary / Abstract:

LTDanguolė Mikulėnienė Lietuvių kalbos instituto istoriją, tiksliau lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizaciją, sieja su Antano Smetonos lituanistikos instituto įkūrimu 1938 metais (jei remsimės teisės aktais) ar 1939 metais, kai Institutas pradėjo veiklą. Siekiant pagrįsti Antano Smetonos lituanistikos instituto, kaip dabartinio Lietuvių kalbos instituto pirmtako, idėją, mokslo studijos „Lietuvių kalbos instituto istorija: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija“ objektu autorės pasirinkta Lietuvių kalbos skyriaus veikla. Antano Smetonos lituanistikos institute veikė trys skyriai: Lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir Tautosakos skyrius. Lyginant su kitais Instituto skyriais Lietuvių kalbos skyriaus veikla, kaip teigia studijos Autorė, buvo išskirtinė – kalbininkai turėjo kelis papildomus uždavinius: „organizuoti ir realizuoti valstybinės kalbos tvarkybą, o kartu su ja – aktyvinti ir modernizuoti kalbos mokslą Lietuvoje“. [Iš teksto, p. 348-349]

DOI:
10.35321/all87-17
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99466
Updated:
2023-04-04 10:55:35
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: