Kai kurios teisės kreiptis į teismą bendrosios sąlygos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios teisės kreiptis į teismą bendrosios sąlygos
Alternative Title:
Some general conditions of the right to apply to court
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 123-133
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos kai kurios teisės kreiptis į teismą sąlygos. Svarbi ir reikšminga butų išsami visų teisės kreiptis į teismą sąlygų analizė, tačiau tai - kitų darbų tema, neįmanoma visų sąlygų aptarti šiame straipsnyje . Autoriai, analizuodami kai kurias teisės kreiptis į teismą sąlygas, remdamiesi įstatymo leidėjo valia, civilinio proceso teisės doktrina, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, atskleidžia kai kurių teisės kreiptis j teismą sąlygų esmę, jų įtaką teisei kreiptis į teismą siekiant teisminės gynybos ir tolimesniam bylos nagrinėjimui. Autoriai bando atsakyti \ klausimą, kurias iš Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse 157 straipsnyje išvardytų aplinkybių galima laikyti bendrosiomis teisės kreiptis į teismą sąlygomis, taikomomis ir ieškinio, ir ypatingajai teisenai. Atsakymas j šį, atrodytų, teorinį klausimą turi ne tik teorinės, bet ir didelės praktinės reikšmės, kadangi kreipimasis į teismą pozityvius teisinius padarinius suinteresuotam asmeniui suteikia tik tuo atveju, jei byla Iškelta teisėtai -jei teisė kreiptis į teismą įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisė į teisminę gynybą; Teisė kreiptis į teismą; Right to judicial protection; Right to apply to court.

ENThe article analyses some of the conditions of the right to apply to court. A comprehensive analysis of all the conditions of the right to apply to court would be significant and important; however, due to its scope, this article is limited to a discussion of just some of them. In analysing some of the conditions of the right to apply to court, the authors examine the will of the legislator, the legal doctrine of civil procedure and the practice of the Supreme Court of Lithuania and reveal the essence of some of the conditions of the right to apply to court in seeking legal protection and further examination of the case. The authors attempt find out of the conditions listed in Article 157 of the Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania may be considered to be the general conditions of the right to apply to court, which would then apply to both claims and special proceedings. The answer to this seemingly theoretical question has both theoretical and great practical significance, since applying to court gives positive legal effects for an interested person only in those cases when the proceedings were initiated legally, i.e. if the right to apply to court is implemented in accordance to the procedure and the conditions set by law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6741
Updated:
2018-12-20 23:10:32
Metrics:
Views: 45    Downloads: 6
Export: