Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai
Alternative Title:
Challenges in harmonizing the integrity and novelties of the General part of the Criminal Code
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Pages:
318 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Didžiausią įtaką Lietuvos baudžiamajai teisėkūrai darantys teisiniai veiksniai: Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės reikšmė Lietuvos baudžiamajai teisei; Nacionalinių teismų jurisprudencijos reikšmė Lietuvos baudžiamajai teisei — Lietuvos baudžiamoji teisėkūra, teismų praktika ir mokslas 2003-2016 metais: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies pataisų kiekybinis ir kokybinis tyrimas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos ir išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutarčių baudžiamosios teisės bendrosios dalies klausimais tyrimas; Lietuvos mokslinės produkcijos baudžiamosios teisės bendrosios dalies klausimais tyrimas; Teisėkūros, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos ir mokslinės produkcijos lyginamasis tyrimas — Atskirų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies skyrių vertinimas: I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ vertinimas; II skyriaus „Baudžiamojo įstatymo galiojimas“ vertinimas; III skyriaus „Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas“ vertinimas; IV skyriaus „Nusikalstamos veikos stadijos ir formos“ vertinimas; V skyriaus „Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės“ vertinimas; VI skyriaus „Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės“ vertinimas; VII skyriaus „Bausmė“ vertinimas; VIII skyriaus „Bausmės skyrimas“ vertinimas; IX skyriaus „Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas“ vertinimas; X skyriaus „Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės“ vertinimas; XI skyriaus „Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai“ vertinimas; XII skyriaus „Baudžiamosios atsakomybės senatis“ vertinimas; XIII skyriaus „Teistumas“ vertinimas; XIV skyriaus „Priverčiamosios medicinos priemonės“ vertinimas; Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies I−XIV skyrių vertinimo apibendrinimas — Išvados ir pasiūlymai — Summary —Literatūros sąrašas — Priedas. Klausimynas.
Keywords:
LT
21 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTŠi monografija yra pirmasis Lietuvoje mokslinis tyrimas, kuriame atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir nuoseklumo vertinimas. Monografija 2018 m. buvo pripažinta geriausiu Vilniaus universiteto taikomuoju darbu socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. [Leidėjo anotacija]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis kodeksas; Bendroji dalis; 2003-2016 metai; Lithuania; Criminal code; General part; Years 2003-2016.

ENThis monograph is the first scientific study in Lithuania wherein a complex evaluation of the integrity and consistency of the general part of the Criminal Code of the Republic of Lithuania was carried out. In 2018, the monograph was declared as the best applied work of Vilnius University in the fields of social sciences and the humanities. [Publisher annotation]

ISBN:
9786094598128
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67006
Updated:
2022-06-03 20:37:21
Metrics:
Views: 90    Downloads: 18
Export: