Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Manipuliaciniai scenarijai naujienų vadyboje: žurnalistų profesinių vertybių tyrimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
304 p
Notes:
Disert. rengta 2002-2011 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Scenarijus; Profesinės vertybės; Manipuliacija; Naujienų vadyba; Žurnalistas.
EN
Scenario,; Professional values; Manipulation; News management; Journalist.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Manipulative scenarios in news management: research of journalists' professional values Vilnius, 2011 48 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas žurnalistų suvoktų ir rutininėje darbo praktikoje taikomų profesinių vertybių santykis su jų vykdoma informacijos ieškos, apdorojimo ir skelbimo veikla, šių plotmių neatitikimas, dėl ko tampa galimas manipuliacijos naudojimas ir žurnalistų dalyvavimas manipuliaciniuose scenarijuose. Darbe teoriškai pagrįstas žurnalistų profesinių vertybių tyrimas ir aptarti nacionalinės žiniasklaidos instituto galios kultūrinis ir ekonominis kontekstai. Atlikus empirinį tyrimą nustatyti vienpusio, abipusio ir mišraus poveikio komunikaciniai santykiai, išanalizuota sąveikos partnerių padėtis. Empirinio tyrimo duomenys leido nustatyti galimus žurnalistų manipuliacinio mentaliteto tipus. Atitinkamai buvo konstatuotas manipuliacijos vertinimo ir naudojimo santykis, fiksuotas komercinio intereso paskatintas manipuliacijos naudojimo ir žurnalistų atlyginimo dydžio ryšys, išnagrinėta manipuliacijos naudojimo dažnumo ir tokio elgesio sąmoningumo sąsaja, išanalizuotas manipuliacijos naudojimo dažnumo ir žurnalistų profesinėms vertybėms priešingo elgesio aktyvumo santykis. Darbe taip pat aptarta kintanti cenzūros ir šiuolaikinė žurnalistikos misijos samprata, nustatyta žurnalistų vieta naujienų vadybos manipuliaciniuose scenarijuose. Tyrimas leido padaryti išvadą, jog naujienų vadybos intervencija į naujienų gamybos procesą yra ekonominių veiksnių nulemto savanaudiškų žurnalistų ir šaltinių profesinių interesų proveržio pasekmė. Naujienų vadyba turi neigiamą poveikį žurnalistų profesinei kultūrai, kadangi skatina atsakomųjų manipuliacinių schemų naudojimą.

ENThe problem investigated in the dissertation is the relationship between journalists’ understanding and practice of the professional values in their daily routines and the expansion of news management scenarios into the news production stages. Work presents theoretical framework for the analysis of the professional values as well as the analyses of the power of national media in cultural and economic contexts. Empirical research let to confirm the types of communicative relationships: that of the one-way effect, the mutual effect, and that of the hybrid effect and showed the dynamic position of the journalists during the social interactions of their professional activities. Types of possible manipulative mentality were distinguished in the work. A link between the evaluation of the manipulation and its use was found. The research also showed the relation between the use of the manipulation originated from the materialistic interest and the size of the journalists’ salaries. The connection between the frequency of the manipulation use and the awareness of the use was indicated. The ties between the rate of the manipulation use and the activeness of the contradictory to the professional values behavior were investigated. The research has permitted the detection of manipulative schemes. The use of the manipulation is more often along with the pragmatic professional values. The dissertation states that news management intervention to the news production process is influenced by the economic factors as well as by the self-serving interests of the journalists and the sources. It has negative impact on the journalists’ professional culture as it in response raises the use of a bigger amount of the manipulative schemes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41896
Updated:
2022-02-29 19:06:32
Metrics:
Views: 46    Downloads: 10
Export: