Mokykla etniškai mišriuose regionuose : socialinės - politinės - pedagoginės ugdymosi sąlygos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokykla etniškai mišriuose regionuose: socialinės - politinės - pedagoginės ugdymosi sąlygos
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003.
Pages:
159 p
Notes:
Kiti autoriai: I. Šutinienė, E. Krukauskienė, I. Trinkūnienė, J. Bubelienė. Bibliografija.
Contents:
Įvadas / Tadas Tamošiūnas — Tautinis, kultūrinis ir pilietinis moksleivių tapatumas / Eugenija Krukauskienė, Inija Trinkūnienė — Lygių galimybių įgyti išsilavinimą sąlygos / Irena Šutinienė — Švietimo politikos sąlygos ir problemos / Tadas Tamošiūnas — Mokyklos bendruomenė / Tadas Tamošiūnas, Jekaterina Bubelienė — Bendros išvados — Literatūra.
Keywords:
LT
Vidurinė mokykla; Etninė įvairovė; Ugdymosi sąlygos; Tautinis tapatumas; Socializacija.
EN
Middle School; Ethnic Heterogeneity; Educational Conditions; National Identity; Socialization.
Summary / Abstract:

LTParengta knyga yra glaudaus autorių bendradarbiavimo rezultatas, tačiau kartu joje aiškiai skiriamos kelios teminės dalys. Pirmojoje iš jų Inija Trinkūnienė ir Eugenija Krukauskienė analizuoja etninį, kultūrinį ir pilietinį moksleivių bei pedagogų tapatumą, pastarojo kaitos tendencijas. Antra dalis, kurią parašė Irena Šutinienė, skirta švietimo prieinamumo problemai, kuri pastaraisiais metais tapo labai aktualia. Mokykla visuomenėje atlieka labai svarbią individų dislokacijos įvairiose visuomenės pozicijose funkciją: taikydami gautą išsilavinimą žmonės gauna geresnį arba blogesnį darbą, pakliūna į aukštesnį arba žemesnį socialinį sluoksnį, naudojasi skirtinga socialine galia. Antroje monografijos dalyje įvairiais aspektais sprendžiamas klausimas, ar švietimo prieinamumą lemia (ir jeigu taip, kaip) mokomoji kalba, tautybė bei kiti veiksniai. Trečioje dalyje, kurią parašė Tadas Tamošiūnas, nagrinėjami švietimo politikos etniškai mišriuose regionuose orientyrai ir sunkumai, mokyklų kontingento daugiakultūriškumas, taip pat integracinės švietimo subjektų (pedagogų ir moksleivių) nuostatos. Paskutinė dalis, kurios autoriai Tadas Tamošiūnas ir Jekaterina Bubelienė, skirta bendruomeniškumo mokykloje analizei. Parengta monografija remiasi įvairiais empiriniais duomenimis, tačiau daugiausia tais, kurie surinkti 2002 mokslo metais vykdyto tyrimo metu. Toliau pateikiama šio tyrimo glausta metodinė charakteristika, padedanti įvertinti knygoje pateiktų duomenų patikimumą. [Iš įvado]

ISBN:
9955516429
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65575
Updated:
2020-12-21 20:07:57
Metrics:
Views: 11
Export: