Visuomenės požiūris į kitataučius : integracijos problemos ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės požiūris į kitataučius: integracijos problemos ir galimybės
Alternative Title:
Community attitudes towards foreigners: integration problems and opportunities
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 180-184
Keywords:
LT
Kitataučiai; integracija; visuomenės nuostatos..
EN
foreign-born; integration; attitudes of society..
Summary / Abstract:

LTSpartūs pokyčiai įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, globalizacijos tendencijos skatina neišvengiamą kitataučių integraciją ir tarpkultūrinę sąveiką. Kyla būtinybė nuolat spręsti problemas ir ieškoti pozityvių integracijos rezultatų kuriant pozityvius ir demokratiškus tarpusavio santykius su kitataučiais. Skatinant socialinę sanglaudą, svarbų vaidmenį atlieka švietimas, nes jis ne tik teikia žinias, bet ir padeda formuoti bei keisti nuostatas, moko prisitaikyti prie pokyčių. Straipsnyje siekiama nustatyti visuomenės požiūrį į kitataučių integracijos problemas ir galimybes Lietuvoje. Tyrime dalyvavo 114 Šiaulių miesto ir apskrities gyventojų nuo 18 iki 54 metų. Gautų duomenų analizė atskleidė, kad jaunesni respondentai yra tolerantiškesni kitataučiams nei vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės. Moterys kitataučius linkę vertinti palankiau negu vyrai. Mieste gyvenantys respondentai turi didesnę bendravimo patirtį su kitataučiais nei respondentai, gyvenantys kaimuose ar rajonuose. Rasizmo aktualumą Lietuvoje labiausiai linkę pripažinti darbininkus atstovaujantys respondentai, mažiausiai ši problema svarbi pensininkams. Kitataučių įsiliejimas į Lietuvos darbo rinką, įgyjama tarpkultūrinė patirtis yra vertinami kaip integracijos proceso privalumai, o galimybė pagerinti šalies mokslo kokybę atmetama. Darbas gali lengvinti kitataučių integraciją, tačiau efektyviausia priemonė, padedanti jiems įsilieti į visuomenę, yra mokymasis, be to, kitataučių adaptacijai įtakos turi ir kultūrinė bei savanoriška veiklos. Pabrėžiama, kad būtinas tiek visuomenės teigiamas požiūris į kitataučių siekį integruotis, tiek pastarųjų motyvacija ir aktyvumas šiame procese. Viena tokios pagalbos galimybių - socioedukacinės veiklos.

ENThe paper analyses discrimination of ethnic groups and peculiarities of integration, prevailing attitudes towards foreigners and possibilities to change them, functions and needs for social pedagogues as specialists in social work. The subject of the research was society's attitude towards foreigners and possibilities of changing it. The aim of the research: to reveal attitudes prevailing in society towards foreigners and possibilities of changing them. Attitudes towards foreigners and possibilities of changing them were researched by a questionnaire survey method; how society members assess foreigners and whether they have any experience in communicating with them. The objectives: 1) to analyze scientific literature focusing on attitudes towards foreigners; 2) to identify attitudes of society towards foreigners and possibilities of changing them on the grounds of gender and age aspects and using Bogardus scale of social distance. The research revealed different attitudes of men and women towards foreigners; positive tendencies in the assessment of foreigners were more noticeable among women than men. Young age respondents were more tolerant towards foreigners than middle aged and elderly ones. People in towns had more experience in contacts with foreigners than those living in the county side. Problems of racism as relevant to Lithuania tended to be recognized by working people, for pensioners this problem did not exist. Analyzing societal attitudes to integration as a positive process, it was identified that job is one of possible ways of successful integration of foreigners into society as well as development of intercultural thinking. Education was mentioned as the main and the most significant factor of successful integration. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18790
Updated:
2018-12-17 12:18:36
Metrics:
Views: 40    Downloads: 15
Export: