Jeanas-Jacques'as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jeanas-Jacques'as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016.
Pages:
295 p
Series:
Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai; kn. 12
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Rousseau knyga Respublikai — Įvadas į Rousseau „Pastabas Lenkijos valdymui ir numatomai jo reformai“ — Susitinka du „Nesusipratimai“ — Detalesnis Rousseau ir ATR „susitikimo“ pristatymas — Pamatinė skirtis: būtis sau ir būti kitiems — Dviveidis J(e)anas: Rousseau ir Newtonas — Posūkis į politinę plotmę — Rousseau ir Hobbeso kontroversija: Teisė ar Jėga — Jean-Jacques Rousseau. „Pastabos Lenkijos valdymui ir numatomai jo reformai“ — Dabartinė padėtis — Senovės institucijų dvasia — Pritaikymas — Švietimas — Pagrindinė yda — Apie tris luomus — Konstitucijos įtvirtinimo priemonės — Apie Karalių — Atskiros anarchijos priežastys — Administracija — Ekonominė sistema — Karinė sistema — Visų vykdomosios valdžios narių laipsniškos karjeros tvarkos projektas — Karalių rinkimai — Išvados — Trys komentarai Rousseau „Pastaboms“ — Apie Apšvietos projektomaniją ir patarimus Respublikai — virtuvininko misija: kaip atsirado Rousseau „Pastabos“ — Sarmatiškojo respublikonizmo sugestijos Rousseau ir Baro konfederacijos dvasia — Rousseau mokinys – Mauricijus Pranciškus Karpis (1749-1817) — Mauricijus Pranciškus ir rusoistų giminė — Nuo romanų iki Rousseau: kūrybinės biografijos eskizas — Mauricijus Pranciškus Karpis. Epigrafas Rousseau — Preromantinės filosofijos žingsniai Lietuvoje — Pratarmė. Apie „Sutemų amžiaus“ bajorų filosofijų — Filosofas – bajorų tautos pasiuntinys — Filosofas laisvamanis — Filosofas palieka miestą — Filosofas kaime — Nacionalizmo filosofijos pradmenys — Mauricijus Pranciškus Karpis. Klausimas ir atsakymas — Mauricijus Pranciškus Karpis. Kaimo filosofija — Mauricijaus Pranciškaus Karpio, Žemaitijos Kunigaikštystės pasiuntinio, balsas Seimo sesijoje 1791 m. gegužės 12 dieną — Asmenvardžių rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama originali Rousseau politinės filosofijos interpretacija, siūlanti tiek Newtono gravitacijos, grindžiančios jo gamtamokslį, tiek Rousseau bendrosios valios, - esminio jo politinio mąstymo principo - ieškoti tame pačiame pažintiniame šaltinyje, kurio adekvačiausia išraiška būtų metafizinė Samuelio Clarke’o koncepcija. Vėliau šis principinio neapibrėžtumo laukas buvo griežčiau ir sistemiškiau artikuliuotas Newtono gamtamokslį ir Rousseau etinę politiką sujungiančioje transcendentalioje Kanto filosofijoje. Kaip skleidėsi šiuolaikinis nacionalizmas LDK, iliustruoja Žemaitijos pasiuntinio į Didįjį seimą Mauricijaus Pranciškaus Karpio (1749-1817) rusoistinės pasaulėžiūros rekonstrukcija. Būdamas bajoru, Karpis bajorišką kilmę vadino chimera; būdamas kataliku, laisvę laikė „vienintele širdies dievybe“; būdamas Apšvietos žmogumi, jis niekino „apakusią“ miestų civilizaciją ir ragino grįžti link šaknų - į kaimą. Jis pirmasis Lietuvoje prabilo apie „gryną nacijos kraują“, kuris teka valstiečių gyslomis. Tautos valios turinį jis įžvelgė respublikoniškų laisvės ir lygybės vertybių bei spartietiškų dorybių puokštėse. Atradęs ir įvardijęs lietuvių „tautos genijų“, kurį laikė tautos valios turinio forma, drauge su bajorų luomu atsidūrė vėlesnės, etnocentrinės istorijos sakmės paraštėse - priešingai, nei jo ginti universalių idealų ir dorybių imperatyvai bei rusoistinė - respublikoniška dvasia. Knygoje siekiama pristatyti pirmąsias šios dvasios artikuliacijas besikuriančioje Lietuvos lietuviškoje raštijoje, pilietinėje poezijoje. Pateikiami keli iš lenkų kalbos išversti M. P. Karpio tekstai.

ISBN:
9789955868835
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65195
Updated:
2022-01-28 17:41:38
Metrics:
Views: 74
Export: