Užmirštieji Lietuvos romantizmo teoretikai: kun. Ignotas Dembinskis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užmirštieji Lietuvos romantizmo teoretikai: kun. Ignotas Dembinskis
Alternative Title:
Forgotten theorists of Lithuanian romanticism: priest Ignotas Dembinsky
In the Journal:
Problemos. 2021, t. 100, p. 20-35
Keywords:
LT
Augustas Vilhelmas Šlėgelis (August Wilhelm Schlegel); Ignotas Dembinskis (Ignacy Dembinsky); Bažnyčia / Church; Filosofija / Philosophy; Romantizmas / Romanticism.
Summary / Abstract:

LTLituanistiniams romantizmo filosofijos tyrimams vangiai plėtojantis, siūloma atsigręžti į naujus, lig šiol ignoruotus šaltinius. Kun. Ignotas Dembinskis (1800–1869) – užmirštas romantizmo teoretikas. Jis ne tik Wilhelmo Schlegelio vertėjas, bet ir jo populiarintojas, komentuotojas, formulavęs autentiškas romantizmo filosofijai priskirtinas įžvalgas. Straipsnyje daug dėmesio skiriama Schlegelio Gyvenimo filosofijos dvitomio leidybos (1840 m.) aplinkybėms, išlikusiam prenumeratorių sąrašui, keliama hipotezė, kad veikalo prenumerata buvo didelio masto kvazipolitinė-patriotinė akcija. Kryptis, kuriai atstovavo Dembinskis, priskirtina teistiniam katalikiškajam romantizmui, kuris stengėsi steigti pozityvią alternatyvą Apšvietos scientizmui, natūralizmui, sensualizmui, vienpusiam racionalizmui, grindė mokslo ir filosofijos, filosofijos ir Apreiškimo suderinamumo idėjas. Dembinskis polemizavo su vietiniu konkurentu – Florijanu Bochvicu, analogiškos krypties atstovu. Šis epizodas kelia katalikų teologo doktrinos ir romantizmo filosofo maksimų suderinamumo klausimą: jis paliekamas atviras. Keliama hipotezė, kad Dembinskio versti, komentuoti ir kūrybiškai papildyti veikalai galėjo funkcionuoti kaip tiltas, siejantis senąją lenkakalbę Lietuvos filosofiją su dabartinio lietuviškojo teoretizavimo pradmenimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ignotas Dembinskis (Ignacy Dembinsky); Dvasininkai; Romantizmas; Augustas Vilhelmas Šlėgelis (August Wilhelm Schlegel); Literatūrologai; Romanticism.

ENForgotten Theorists of Lithuanian Romanticism: Priest Ignotas Dembinsky Abstract. The sluggish development of romantic philosophy research suggests looking back at new sources that have been ignored so far. Priest Ignacy Dembinsky (1800–1869) is a forgotten romantic theorist. He is not only Wilhelm Schlegel’s translator, but also his promoter, commentator, who formulated authentic insights of romantic philosophy. The article focuses on the circumstances of Schlegel’s two-dimensional publication of “Philosophy of Life” (1840), which remained on the subscriber list, raises the hypothesis that the subscription of the work was a large-scale quasi-political patriotic campaign. The direction represented by Dembinsky is attributable to legal catholic romanticism. The latter sought to establish a positive alternative to Enlightenment’s scientism, naturalism, sensualism, one-sided rationalism, based on ideas of compatibility between science and philosophy, philosophy and Revelation. A person should realize freedom in a moral life and strive for the fullness of life – these ideas had refreshing sociopolitical implications in a depressing tsarist reality. Dembinsky polemicized with his local competitor, Florian Bochvic, a representative of a similar direction. The latter episode raises the question of the compatibility of his catholic theological doctrine and his maxims of a romantic philosopher: it is left open. It is hypothesized that the works translated, commented and creatively supplemented by Dembinsky could function as a bridge between the old Polish-speaking philosophy of Lithuania and the beginnings of the current Lithuanian theorization. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15388/Problemos.100.2
ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93776
Updated:
2022-03-15 19:14:29
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: