Determinants of employee creativity : a survey of Lithuanian nonprofit organizations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Determinants of employee creativity: a survey of Lithuanian nonprofit organizations
In the Journal:
Voluntas. 2006, Vol. 17, no. 2, p. 133-141
Keywords:
LT
Darbdavių kūribingumas; Motyvacija; Organizaciniai veiksniai.
EN
.
Summary / Abstract:

LTTiek Lietuvoje, tiek JAV didėjant NVO pareigoms teikiant socialines paslaugas, šioms organizacijoms būtina efektyviau adaptuotis prie besikeičiančių sąlygų, kurios reikalauja vis naujų inovacijų. Straipsnyje pateikiama mokslinio tyrimo naudota metodika, rezultatai bei diskusija apie novatoriškumo perspektyvas. Tyrime dalyvavo 21 Lietuvos ir 19 JAV socialines paslaugas teikiančių NVO. Tyrime naudoti matavimai: organizacinis novatoriškumas, organizacinė kultūra ir vadovavimas. Organizacinis novatoriškumas - inovacijų skaičius, pritaikytas organizacijoje per paskutinius dvejus metus. Organizacinė kultūra - vertybių aibė, kuri padeda organizacijos nariams suprasti organizacijos funkcionavimą ir kuri lemia jų mąstyseną bei elgseną. Vadovavimas - aibė vadovavimo praktikų, formuojančių santykius tarp vadovo ir darbuotojų. Rezultatų analizė parodė, kad nėra itin ryškių skirtumų tirtose šalyse, vertinant vadovavimą, kultūrinį konsensusą bei organizacinį novatoriškumą. Lietuvos organizacijos buvo charakterizuotos šiek tiek aukštesniu kultūriniu konsensusu lyginant su JAV organizacijomis ir šiek tiek mažiau invovatyvios nei JAV. Ryškūs skirtumai pastebėti septyniose kultūrinių vertybių dimensijose. JAV organizacijos buvo energingesnės ir didesnį dėmesį skyrė komandiniam darbui bei stabilumui. Taip pat buvo analizuota priklausomybė tarp organizacinės kultūros ir vadovavimo. Abejose šalyse kultūrinis konsensusas buvo teigiamai susietas su vadovavimu. JAV organizacijose vadovavimas buvo ryškiai koreliuotas su orientacijos į komandinį darbą vertybių dimensija, Lietuvos – vadovavimas susietas su orientacijos į rezultatus, stabilumą bei žmones vertybių dimensijomis. [Iš leidinio]

ENWith the increase of responsibilities of the NGOs in provision of social services in both Lithuania and the USA, the organisations have to adapt to the changing conditions, which keep requiring further innovations, in a more efficient way. The article includes the methodology, results of the research and the discussion on the prospects of innovation. 21 Lithuanian and 19 USA NGOs providing social services took part in the research. The research is based on the following criteria: organisational innovation, organisational culture and management. The analysis of the results showed that in the countries in question there were no evident differences in terms of management, cultural consensus and organisational innovation. Lithuanian organisations, as compared with the USA organisations, were characterised by a rather higher cultural consensus and appeared to be less innovative. The USA organisations were more vigorous and paid greater attention to team work and stability. The article also analyses dependence between organisational culture and management. In both countries cultural consensus was positively associated with management. In the USA organisations management was distinctly correlated with the value dimension of orientation towards team work, while in the Lithuanian organisations management was related with the value dimensions of orientation towards results, stability and people.

ISSN:
0957-8765
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6468
Updated:
2020-07-23 20:34:46
Metrics:
Views: 70
Export: