Facing conflict: patterns of relationships amongst Lithuanian social workers in the workplace and the role of supervision

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Facing conflict: patterns of relationships amongst Lithuanian social workers in the workplace and the role of supervision
Alternative Title:
Patiriant konfliktą: Lietuvos socialinių darbuotojų santykių modeliai darbo vietoje ir supervizijos vaidmuo
In the Journal:
European journal of social work. 2013, vol. 16, no. 5, p. 671-688
Keywords:
LT
Socialiniai darbuotojai / Social workers; Supervizija / Supervision.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos socialinio darbo profesijos kompleksiškumas. Analizės tikslas yra identifikuoti Lietuvos socialinių darbuotojų santykių modelius patiriant konfliktus darbo vietoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad socialinis darbas suponuoja nepastovumą, mobilumą, rizikas, tuo būdu konfliktus bei dalyvių emocinių reakcijų daugialypiškumą. Dėl socialinio darbo profesijos kompleksiškumo kyla įvairiausios profesinės rizikos ir konfliktai, suponuojantys tokias socialinio darbuotojo emocines reakcijas, kaip pyktis ir vengimas. Profesiniai konfliktai ir pokyčiai gali tapti teigiamų emocinių reakcijų šaltiniu, o taip pat ir organizacijos vystymosi motyvu. Lygiavertiškumu, atvirumu ir dalyvavimu pasižymintys profesiniai santykiai net ir esant pokyčiams ir konfliktams, gali determinuoti socialinio darbuotojo energiškumą, kūrybiškumą, entuziazmą. Konfliktams organizacijoje spręsti svarbi išorinė, metodologiškai pagrįsta, profesionali pagalba. Supervizija padeda, refleksuojant profesinį funkcionavimą, atpažinti santykių modelių susietumą patiriant konfliktus darbo vietoje. [Iš leidinio]

ENThe complexity of the Lithuanian social work profession is analysed in this paper. The aim of the research presented is to identify the patterns of relationships that Lithuanian social workers develop in the workplace when facing conflict. The research findings suggest that social work presupposes instability, mobility, fluidity, risks and consequently conflict and multiple emotional reactions from those involved. The complexity of social work, evoking various professional risks and conflicts, anticipates emotional reactions from social workers, such as anger and avoidance. Professional conflict and change can become a resource of positive emotional reactions and a stimulus for the development of the organisation. Professional relationships that are based on equality, openness and participation, even in situation of change or conflict can cultivate energy, creativity and enthusiasm. For conflict within an organisation to be resolved, external support that is methodologically grounded and professional is needed. Supervision can help to recognise the interrelation of patterns of relationships in the workplace when facing conflict, through reflection on one’s professional functioning. [From the publication]

DOI:
10.1080/13691457.2012.724386
ISSN:
1369-1457; 1468-2664
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97792
Updated:
2022-10-05 17:13:43
Metrics:
Views: 18
Export: