Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu ir kognityvinio stiliaus ryšys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu ir kognityvinio stiliaus ryšys
Alternative Title:
Relationship between civil servants’ job satisfaction and cognitive style
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2009, Nr. 4, p. 9-28
Keywords:
LT
Adaptyvus kognityvinis stilius; Novatoriškas kognityvinis stilius; Pasitenkinimas darbu; Valstybės tarnautojai.
EN
Adaptive cognitive style; Civil servants; Innovative cognitive style; Job satisfaction.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ryšiai tarp valstybės tarnautojų pasitenkinimo darbu ir kognityvinių stilių (darbuotojų, darbo aplinkos ir šių stilių atitikimo). Atlikta literatūros šaltinių analizė, empirinis tyrimas ir statistinė tyrimo rezultatų analizė. Nustatyta, kad tiek valstybės tarnautojams, tiek valstybės tarnybos darbo aplinkai būdingas adaptyvesnis nei novatoriškesnis kognityvinis stilius palyginti su adaptyvaus-novatoriško kognityvinio stiliaus inventoriaus teoriniu vidurkiu. Vyriausiesiems ir vyresniesiems specialistams, palyginti su specialistais, būdingas adaptyvesnis kognityvinis stilius. Valstybės tarnautojai, kuriems būdingas adaptyvus kognityvinis stilius ir kurie darbo aplinką suvokia kaip reikalaujančią adaptyvaus kognityvinio stiliaus, jaučia didžiausią pasitenkinimą darbu. Regresinė analizė atskleidė, kad pasitenkinimo darbu prognozei svarbesnis valstybės tarnautojams būdingas kognityvinis stilius nei darbuotojų ir darbo aplinkos kognityvinių stilių sąveika. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study was to assess the relationships between civil servants' job satisfaction and individual cognitive styles. Based on Kirton's adaption i.e., innovation cognitive style theory, this study examines civil servants' cognitive style and their perceptions of cognitive style required by the job environment. Using person - environment fit theory as the theoretical framework, this study examines the fit between these two styles. Also, exploration of the relationship of this fit with job satisfaction was conducted. The subjects of the study were 168 public service employees. For the assessment of Cognitive Style, Kirton's Adaption - Innovation Inventory (KAI) was used. Job Satisfaction was assessed by a ten-point scale - from very dissatisfied (1) to very satisfied (10). In order to test how cognitive styles (i.e., the individual person, the job environment and their interaction) are related to job satisfaction, a regression equation was formed. The employees' cognitive style and the interaction of employee - job environment cognitive style were of significant predictable value. Regression analysis showed that employees' cognitive style is the most important predictor for job satisfaction. The results of this study suggest that those civil servants, who have an adaptive cognitive style and think that job environment requires an adaptive cognitive style, are most satisfied with the job. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23803
Updated:
2018-12-17 12:36:39
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: